Start op tijd met het verzamelen van gegevens voor de verplichte renseigneringsverplichting

7 december 2022

De IB-47 opgaaf is gedeeltelijk vervangen door de renseigneringsverplichting. Er wordt telkens meer bekend gemaakt door de Belastingdienst over deze renseignering die u in januari 2023 moet doen. In dit artikel leest u de laatste ontwikkelingen.


In eerdere nieuwsberichten informeerden wij u over de omvang en de gevolgen van de renseigneringsverplichting die per 2022 in werking is getreden. Specifiek voor overheden, kan deze renseignering in de praktijk tot vragen leiden.
Inmiddels hebben we bij diverse organisaties ervaring met het treffen van voorbereidingen om in januari 2023 over de informatie te beschikken die nodig is voor de nieuwe renseigneringsverplichting.


Meerdere betalingen aan één persoon

De renseigneringsverplichting kent de verplichting om ook de datum van uitbetalen door te geven aan de Belastingdienst. Als u meerdere betalingen doet aan één persoon, dan kunt u ervoor kiezen om elke betaling apart door te geven, maar dan moet wel elke betaling een ander “meldingID” krijgen. U mag er echter ook voor kiezen om alle betalingen bij elkaar op te tellen en dit totaalbedrag in één keer door te geven waarbij u de laatste uitbetalingsdag als datum gebruikt.


Betalingen aan btw-vrijgestelde zzp’ers en freelancers

Een van de punten die nieuw is onder de renseigneringsverplichting is dat u ook betalingen aan de Belastingdienst moet gaan doorgeven als u een ondernemer (dit moet wel een natuurlijk persoon zijn) betaalt, die een factuur stuurt waar geen btw-bedrag op vermeld staat. Met name in de publieke sector kan dit voorkomen, denk aan zorgverleners in het Sociaal Domein maar ook aan docenten in het onderwijs die btw vrijgestelde prestaties leveren of de kleine ondernemersregeling (KOR) kunnen toepassen. U als inhoudingsplichtige hoeft niet te beoordelen hoe de betaling in de inkomstenbelasting kwalificeert, het is aan de ontvanger zelf om hier fiscaal juist mee om te gaan.


De meldingsplicht gaat zo ver dat u alle vergoedingen en verstrekkingen aan een natuurlijk persoon die een werkzaamheid of dienst voor u verricht, moet doorgeven. De regeling is zo breed ingestoken en kent vervolgens alleen een paar uitzonderingen waarin dit niet hoeft, te weten:
• Betaling aan een werknemer;
• Betalingen aan een vrijwilliger waarvoor de fiscale vrijwilligersregeling geldt;
• Betalingen aan artiesten en beroepssporters als zij geen belasting hoeven te betalen in Nederland;
• Betalingen aan erfgenamen inzake auteursrechten en naburig recht.


Er blijven in de praktijk heel veel betalingen over die zoals het er nu naar uitziet onder de renseigneringsverplichting vallen. De Belastingdienst heeft hierover in antwoorden aan ons bevestigd dat de renseignering moet plaatsvinden als de hierboven genoemde uitzonderingen niet van toepassing zijn.


Een voorbeeld van een vergoeding die onder de nieuwe renseigneringsplicht valt is bijvoorbeeld de presentievergoedingen aan commissieleden, wanneer deze vergoeding in enige maand meer bedraagt dan € 180 (of op jaarbasis boven de € 1.800 uitkomt). Dan geldt de vrijwilligersregeling niet en moet u de vergoeding renseigneren.


Beschikking aanvragen als u een uitzondering wilt

De renseigneringsverplichting kent wettelijk de mogelijkheid om de inspecteur te verzoeken ermee in te stemmen dat een bepaalde betaling die niet leidt tot belastingheffing bij de ontvanger, uit te zonderen van de renseigneringsverplichting. Wij geven u in overweging om in twijfelgevallen afstemming te zoeken met de inspecteur.


Tot slot

Wij merken in de praktijk dat organisaties, maar ook de Belastingdienst, nog steeds zoekende zijn naar hoe de regeling uitpakt. Zorg ervoor dat u eenvoudig uit uw administratie kunt terugvinden aan welke natuurlijke personen u een betaling hebt gedaan die geen factuur heeft gestuurd waar btw op was vermeld. En ga na of u over het BSN-nummer van deze persoon beschikt, want dat heeft u nodig om de betaling aan de Belastingdienst te gaan renseigneren.


Het aanleveren van gegevens die van belang zijn voor de belastingheffing bij een derde is één van de zes toelatingseisen voor het kunnen tekenen van een nieuw HT convenant. Meer informatie over dit traject leest u in ons artikel doorontwikkeling horizontaal toezicht (DHT). DHT vereist dat u als organisatie uw fiscale risico’s in beeld hebt en deze aantoonbaar beheerst en monitort. Wij begeleiden momenteel veel (overheids)organisaties bij DHT trajecten. Mocht dit ook bij u spelen en hebt u vragen, neem dan gerust contact op.


Meer weten?

Neem contact op met één van onze LH/WNT specialisten Marjon van Ginhoven of Remco Bosma

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen