Cursus Loonheffingen WKR top 10

Programma

Deze cursus staat geheel in het teken van de WKR. Een goede administratieve verwerking in de salaris- en financiële administratie in combinatie met een juiste fiscale beoordeling van kosten is essentieel om de WKR goed toe te passen en fiscale risico’s te beheersen en voorkomen.

In deze sessie komen gerichte vrijstellingen, aanwijsbesluiten, het gebruikelijkheidscriterium, het berekenen van de vrije ruimte en eventuele eindheffing, processen en voortgangsrapportages WKR aan bod. Wij geven uitleg over achtergronden en maken een vergelijk met de rechtspositionele regelingen en de van toepassing zijnde cao’s voor gemeenten en provincies.

 
  Organisatie

  Mochten wij op de factuur een inkoop- of verplichtingennummer of vergelijkbaar kenmerk moeten vermelden, dan dit veld graag invullen  Casussen en/of vragen voor tijdens de cursus/opleiding graag vooraf per e-mail toesturen aan kenniscentrum@fiscaliade.nl of desgewenst telefonisch.

  Algemene informatie

  Agenda

  Laatste nieuws

  Komende opleidingen