Grote foto
Projecten

Welke fiscale kansen en risico's komen bij projecten als deze kijken?

Hoewel geen enkel project hetzelfde is, bieden wij wel een integrale aanpak waarbij wij zowel vanuit de BTW, Vennootschapsbelasting (hierna: Vpb) als Loonheffingen kijken naar de fiscale risico’s en kansen in projecten.

Waar moet u op letten?

Van belang is om tijdig de fiscale risico’s en aandachtspunten in kaart te hebben. Dit om fiscale onverwachte risico’s te voorkomen en kansen te kunnen benutten aan de voorkant van een project. Hierdoor wordt vennootschapsbelastingplicht (tot 25% over de winst) en kostprijsverhogende BTW (tot 21% van het projectbudget) zoveel mogelijk voorkomen.

 • Penvoerderschappen en samenwerken btw en Vpb gevolgen?
 • Op welk grondgebied worden werkzaamheden uitgevoerd?
 • Wie is afnemer van de prestatie?
 • Op- en afritten, rotondes,
 • Schadevergoedingen
 • Geheel of gedeeltelijk werken voor derden met en zonder vergoeding
 • Welk infrastructuur wordt er aangelegd en of overgedragen?
 • Aanleg van faunapassages
 • Kabels en leidingen
 • Zonnepanelen
 • Overdrachten van vastgoed en grondtransacties.
 • Ruiling van gronden
 • Aansluitingen op particuliere eigendommen

De RijnlandRoute

Loonheffingen

Bij grote infrastructurele projecten, kunnen diversie loonheffingen aandachtspunten en risico’s spelen, ook voor overheden. 

Een risico dat onder omstandigheden ook bij overheden kan spelen, is de ketenaansprakelijkheid. Indien u als overheid kan worden aangemerkt als eigenbouwer, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor niet afgedragen loonheffingen door aannemers en onderaannemers. Dit risico kan spelen indien er niet gehandeld wordt in de hoedanigheid van overheid waardoor er geen specifiek juridisch regime voor een overheid van toepassing is. Het is dan ook van belang te beoordelen in hoeverre hier bij uw projecten sprake van kan zijn.

Ook indien de ketenaansprakelijkheid niet speelt, is het voor u als overheidsopdrachtgever van belang dat in de keten gewerkt wordt conform alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zodat het risico en de kans op boetes of negatieve publiciteit zo klein mogelijk is. Aandachtsgebieden waar u aan kunt denken zijn bijvoorbeeld:

 • Wet aanpak schijnconstructies (WAS): onderbetaling van loon en civielrechtelijke aansprakelijkheid;
 • Wet arbeid vreemdelingen (WAV): illegale arbeid en boetes door inspectie SZW;
 • Schijnzelfstandigheid en Wet DBA: onderbetaling en uitbuiting van zelfstandigen;
 • Verzekeringsplicht bij internationale arbeid: denk aan A1 verklaringen;
 • Etc.


U als opdrachtgever heeft er belang bij dat al deze onderwerpen en wetten worden nageleefd. In de praktijk kunnen wij u hierbij op verschillende manier bijstaan, waaronder:

 • Samen met u in gesprek over de risico’s en mogelijkheden die u heeft;
 • Het vaststellen van risicobeperkende maatregelen die passen bij de concrete situatie;
 • (periodieke) Gesprekken met hoofdaannemers;
 • Het beoordelen van overeenkomsten;
 • Het uitvoeren van steekproeven, overleg met de Belastingdienst;
 • Etc.
 

Welke projecten ondersteunen wij?

Infrastructuur

Een nieuwe weg, een nieuwe spoorlijn of een brug die gebouwd wordt. Fiscaliteit speelt hierbij een belangrijke rol en kan voor vele risico’s en kansen zorgen. 

Herindelingen

Heeft u te maken met een herindeling binnen uw gemeente? Herindelingen zorgen voor vele fiscale risico’s en kansen die u goed in kaart dient te hebben voordat de herindeling start. 

Natuurontwikkeling

Natuurontwikkeling is volop gaande in Nederland. Dit heeft gevolgen voor de fiscaliteit van een gemeente. Wij helpen u hier graag mee. 

Samenwerkingen

Gaat u samenwerken met een bepaalde partij? En wilt u meer weten over de fiscale gevolgen hiervan? Wij ondersteunen u hier graag bij. 

Grondverwerkingen

Bent u momenteel bezig met grondverwerkingen binnen uw organisatie? En wilt u weten wat er fiscaal hiervoor dient te gebeuren?

Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt een grote rol in veel publieke organisaties. Wij helpen u graag bij de fiscale kant van duurzaamheid. 

Onze fiscale project aanpak

Onze specialisten hebben ruime ervaring met grote fiscale projecten specifiek voor de publieke sector en leveren daarom uitsluitend maatwerk voor uw project.

Met praktijkgerichte, concrete adviezen en hulp bij de implementatie zorgen wij ervoor dat uw project fiscaal gezien helemaal op orde is. Aan de hand van concrete fiscale actielijsten/jaarplanning zorgen wij ervoor dat het project fiscaal ook volgbaar is voor uw organisatie. Tevens stemmen wij waar gewenst zaken af met de Belastingdienst.

De toegevoegde waarde van onze advisering voor projecten ligt in onze gerichte nichekennis en benadering en onze integrale aanpak. Door ieder fiscaal vraagstuk vanuit de verschillende heffingen c.q. disciplines te benaderen, wordt de oplossing versterkt en levert dit een concreet resultaat op voor uw project. 

Onze diensten

 • Samenwerkingsverbanden
 • Omzet- en overdrachtsbelasting 
 • Vennootschapsbelasting
 • Loonheffingen
 • Lokale heffingen/duurzaamheid

Meer informatie?

Neem dan contact op met uw vaste aanspreekpunt of één van onze specialisten.

Laatste nieuws

Komende opleidingen