Geen foto

Vennootschapsbelasting

Onderwerpen waar wij u onder meer over kunnen adviseren:

Van BBV naar aangifte Vpb

Analyse en advies (grond)bedrijf

Fiscale analyse en berekeningen

Fiscaal strategisch grondbeleid

Afstemmingen Belastingdienst en verder

Inrichting TCF voor de Vpb

Fiscale positiebepaling verbonden partijen

Herindelen, verzelfstandigen, herstructureren

Ons kantoor is gespecialiseerd in brede advisering en aangiften op het gebied van vennootschapsbelasting (vpb). Denk aan praktijkgericht advies, ondersteuning (op locatie) bij het inrichten of optimaliseren van processen, de borging en controle daarvan en de jaarlijkse aangiften.

Vandaag de dag is vpb niet meer weg te denken en de huidige vraagstukken gaan over beheer, optimalisatie en strategie. De juiste balans tussen administratieve lasten en een effectieve implementatie is een structurele uitdaging die veel kansen biedt. Daarnaast adviseren wij organisaties om de vpb mee te nemen in het Tax Control Framework (fiscale beheersingsprocessen).

Neem contact met ons op om te kijken of uw organisatie Vpb-plichtig is (of wordt), en wat eventuele mogelijke alternatieven zijn, zoals toepassing van een van de vrijstellingen (objectvrijstellingen).

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Fiscaliade is gespecialiseerd in vennootschapsbelasting. U merkt snel dat onze aanpak anders is. We bouwen sterke relaties met onze klanten, bieden persoonlijke service en treden op als deskundige adviseur. Met onze pragmatische en integrale aanpak werken we toe naar concrete resultaten voor onze opdrachtgevers. Wij sluiten aan bij uw behoefte, vragen door en komen snel tot de kern. Opdrachtgevers waarderen onze nuchterheid, positiviteit en onze jarenlange praktijkervaring. Wij zorgen voor praktische oplossingen en sluiten met onze dienstverlening aan op uw specifieke behoeften. Dit kan bijvoorbeeld afstemming met de Belastingdienst zijn, meedenken met uw meerjarenprognose, uitvoeren van winsttoetsen en het maken van fiscale berekeningen. Verder kunnen wij u helpen met de door u gewenste Vpb-structuur. Of bijvoorbeeld het maken van berekeningen voor het grondbedrijf, het toetsen van belastingplicht, het beoordelen van vrijstellingen en het inrichten van een TCF voor de Vpb. Ons zeer ervaren team adviseert integraal en kijkt verder dan het specifieke verzoek.

Bekijk hier veelvoorkomende thema's

Bekijk hier onze aanpak

Voor de liefhebber die wat meer in detail wil weten over de Vennootschapsbelasting en onze dienstverlening daarbij, volgt hieronder een toelichting:

Wat is vennootschapsbelasting (Vpb)?

Vennootschapsbelasting is een winstbelasting, waarbij jaarlijks belasting wordt geheven over de fiscale winst van ondernemingen (tarief: 19% over de eerste €200.000 en 25% daarboven, voor boekjaar 2019). De vennootschapsbelasting bestaat reeds jarenlang, maar is specifiek voor overheden ingevoerd met ingang van 1 januari 2016, als gevolg van de Wet Modernisering Vpb-plicht voor Overheidsondernemingen.

Wanneer aangifte doen en vennootschapsbelasting betalen?

De aangifte Vennootschapsbelasting moet worden gedaan over een boekjaar. Elk jaar moeten belastingplichtigen aangifte doen voor de Vpb, steeds vóór 1 juni na afloop van het boekjaar. Als u via ons (via Becon-regeling voor adviseurs) op tijd uitstel laat aanvragen, kunt u ervoor zorgen dat de aangifte bijna een jaar later kan worden ingediend, namelijk vóór 1 mei van het jaar erop.

Regulier uitstel

Let op: regulier uitstel zonder Becon-regeling geldt tot 1 november na afloop van het boekjaar. Indien u uitstel heeft verkregen, maar reeds weet of inschat dat u vennootschapsbelasting moet betalen, dan is het zinvol om op tijd een voorlopige aangifte in te dienen, ter voorkoming van belastingrente. Kunnen wij u hiermee helpen? Neem voor meer informatie contact met ons op. Na het indienen van de aangifte zal de Belastingdienst een aanslag opleggen. Mocht u het om wat voor reden dan ook niet eens zijn met deze aanslag, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag tegen in bezwaar gaan.

Cursussen

Naast onze ondersteuning bij uw vraagstukken vinden wij het belangrijk om ook kennisoverdracht te verzorgen. Om die reden hebben wij het Fiscaliade Kenniscentrum opgezet, gericht op (semi)overheidsorganisaties. Door deze klantfocus kunnen wij heel gericht ingaan op uw specifieke voor u relevante casussen gedurende de cursussen die wij aanbieden. Wij bieden diverse cursussen aan op het gebied van de vennootschapsbelasting.