Geen foto

Vennootschapsbelasting

Onderwerpen waar wij u onder meer over kunnen adviseren:

Van BBV naar aangifte Vpb

Analyse en advies (grond)bedrijf

Fiscale analyse en berekeningen

Fiscaal strategisch grondbeleid

Afstemmingen Belastingdienst en verder

Inrichting TCF voor de Vpb

Fiscale positiebepaling verbonden partijen

Herindelen, verzelfstandigen, herstructureren

We merken dat de invoering van de Vennootschapsbelasting voor overheden per 1 januari 2016 vragen oproept en dat er behoefte is aan ondersteuning. Ons kantoor is gespecialiseerd in brede advisering en aangiften op het gebied van Vpb. Wij kunnen onze klanten hiermee op alle fronten helpen. Van praktijkgerichte adviezen, het bieden van ondersteuning (op locatie) bij het inrichten of optimaliseren van processen, de borging en controle daarvan en het geheel verzorgen van de jaarlijkse aangiften.

Sinds 2016 is de vennootschapsbelasting (Vpb) niet meer weg te denken bij de overheid. Na een lange en instabiele invoeringsfase bewegen de vraagstukken zich steeds meer naar beheer, optimalisatie en strategie. De juiste balans tussen administratieve lasten en een effectieve implementatie is een structurele uitdaging die veel kansen biedt. De Vpb-positie bij de overheid kent een uitermate specifieke uitwerking die wij voor u op pragmatische en toegankelijke wijze vertalen bij al uw vraagstukken op het gebied van Vennootschapsbelasting. Hierbij is het niet alleen van belang om uw jaarlijkse ‘Vpb-stukken’ op te leveren maar juist ook vooruitlopend daarop strategisch na te denken.

Wij richten ons volledig op de Vpb-positie van de lokale overheid; van clustering tot aangifte en van inbreng van MVA in het grondbedrijf tot reclame. Strategische advisering ten aanzien van grondontwikkeling is een cruciaal proces om fiscaal grip op te krijgen.

Activiteiten van overheidslichamen (gemeenten, provincies, waterschappen e.d.) waarmee in fiscale zin een onderneming wordt gedreven, vallen per 1 januari 2016 onder de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Ook (activiteiten van) verbonden partijen van overheidslichamen of deelnamen door gemeenten en provincies in (fiscaal transparante) C.V.’s zijn in veel gevallen Vpb-plichtig geworden per 1 januari 2016. Qua activiteiten kan gedacht worden aan onder meer grondexploitaties, reclame, afval, parkeren, het organiseren van weekmarkten en kermissen. Uw organisatie moet jaarlijks toetsen of hiervan sprake is, en zo ja, voor welke activiteiten. Daarbij adviseren wij organisaties om de Vpb mee te nemen in het Tax Control Framework (fiscale beheersingsprocessen).

Neem contact met ons op om te bezien of uw organisatie Vpb-plichtig is of wordt, en wat eventuele mogelijke alternatieven dan nog zijn, zoals toepassing van een van de vrijstellingen (objectvrijstellingen).

Vpb-experts Overheid

Fiscaliade is veruit een van de grootste van fiscale kantoren gespecialiseerd in vennootschapsbelasting voor overheden. De praktijk is qua aantallen vergelijkbaar met die van de grote accountants/advieskantoren. U zult merken dat onze aanpak heel anders is. We richten ons op het opbouwen van sterke relaties met onze klanten, het bieden van persoonlijke service en het optreden als deskundige adviseur.

Pragmatisch en Maatwerk


Wij onderscheiden ons door onze platte organisatiestructuur en pragmatische en integrale aanpak. Wij denken en zorgen voor praktische oplossingen. We stemmen onze diensten af op uw specifieke behoeften, dit kan een afstemming met de Belastingdienst maar ook het meedenken in meerjarenprognose, uitvoeren winsttoetsen en het maken van de openingsbalans.

Onze meerwaarde

Mét onze diepgaande kennis, expertise en praktijkervaring helpen wij u met de door u gewenste Vpb advisering. Zo kunnen wij u helpen met: beoordelen van meerjarenprognose, uitvoeren winsttoetsen, maken quick scan, winsttoetsen, TCF Vpb en het maken van de openingsbalans. Ons zeer ervaren team adviseert integraal en kijkt verder dan het specifieke verzoek. Dit om de beste manier te vinden om u verder te helpen

Voor de liefhebber die wat meer in detail wil weten over de Vennootschapsbelasting en onze dienstverlening daarbij, volgt hieronder een toelichting:

Wat is vennootschapsbelasting (Vpb)?

Vennootschapsbelasting is een winstbelasting, waarbij jaarlijks belasting wordt geheven over de fiscale winst van ondernemingen (tarief: 19% over de eerste €200.000 en 25% daarboven, voor boekjaar 2019). De vennootschapsbelasting bestaat reeds jarenlang, maar is specifiek voor overheden ingevoerd met ingang van 1 januari 2016, als gevolg van de Wet Modernisering Vpb-plicht voor Overheidsondernemingen.

Wanneer aangifte doen en vennootschapsbelasting betalen?

De aangifte Vennootschapsbelasting moet worden gedaan over een boekjaar. Elk jaar moeten belastingplichtigen aangifte doen voor de Vpb, steeds vóór 1 juni na afloop van het boekjaar. Als u via ons (via Becon-regeling voor adviseurs) op tijd uitstel laat aanvragen, kunt u ervoor zorgen dat de aangifte bijna een jaar later kan worden ingediend, namelijk vóór 1 mei van het jaar erop.

Regulier uitstel

Let op: regulier uitstel zonder Becon-regeling geldt tot 1 november na afloop van het boekjaar. Indien u uitstel heeft verkregen, maar reeds weet of inschat dat u vennootschapsbelasting moet betalen, dan is het zinvol om op tijd een voorlopige aangifte in te dienen, ter voorkoming van belastingrente. Kunnen wij u hiermee helpen? Neem voor meer informatie contact met ons op. Na het indienen van de aangifte zal de Belastingdienst een aanslag opleggen. Mocht u het om wat voor reden dan ook niet eens zijn met deze aanslag, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag tegen in bezwaar gaan.

Cursussen

Naast onze ondersteuning bij uw vraagstukken vinden wij het belangrijk om ook kennisoverdracht te verzorgen. Om die reden hebben wij het Fiscaliade Kenniscentrum opgezet, gericht op (semi)overheidsorganisaties. Door deze klantfocus kunnen wij heel gericht ingaan op uw specifieke voor u relevante casussen gedurende de cursussen die wij aanbieden. Wij bieden diverse cursussen aan op het gebied van de vennootschapsbelasting.

© 2021 Fiscaliade. Teksten en afbeeldingen mogen alleen met toestemming van Fiscaliade te worden overgenomen en uitsluitend met bronvermelding. De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld. Fiscaliade is niet verantwoordelijk voor hetgeen naar aanleiding van deze artikelen wordt ondernomen zonder deskundig advies. Meer informatie vindt u in onze disclaimer.