Geen foto

Btw en BCF

Onderwerpen waar wij u onder meer over kunnen adviseren:

Adviseren natuurontwikkelings- en inrichtingsprojecten

Herijken btw labellijst en mengpercentage

Implementeren btw bij interne controle

Optimaliseren administratieve inrichting

Inrichting TCF voor de btw

Iedere organisatie heeft met btw te maken. Dit brengt vaak complexe vraagstukken met zich mee. 

Het is belangrijk dat de btw-positie goed geregeld is. Het vormt immers 21 procent van het budget. Dit geldt voor projecten, maar ook voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De experts van Fiscaliade denken met u mee en geven proces-inhoudelijke adviezen. Door onze integrale aanpak verliezen wij uw interne beheersing en fiscale positie niet uit het oog.  

Btw-experts

Fiscaliade is volledig gespecialiseerd in btw en de Wet op het btw-compensatiefonds. We verzorgen dit landelijk. Door onze kwalitatieve en doelmatige ondersteuning zijn wij één van de grootste partijen in dit segment. Hoe u dit merkt? Onze aanpak onderscheidt zich in doelmatigheid, expertise en praktijkkennis. We bieden persoonlijke advisering, zijn uw sparringpartner en treden op als laagdrempelige deskundig en betrokken adviseur.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Met onze pragmatische en integrale aanpak werken we toe naar concrete resultaten voor onze opdrachtgevers. Wij sluiten aan bij uw behoefte, vragen door en komen snel tot de kern. Zo worden projecten niet onnodig groot. Ook ellenlange adviesnotities zijn niet nodig. Opdrachtgevers waarderen onze nuchterheid, positiviteit en de jarenlange praktijkervaring. Er komt flow in uw project, u krijgt compleet zicht op de kansen en risico’s en we begeleiden u bovendien op weg naar de gewenste situatie. Wij kunnen u adviseren over btw, BCF en/of overdrachtsbelasting. Ook helpen wij u met projectadvisering (denk aan: MFA bouw, grondexploitaties, natuurinrichting, wegenprojecten, herijken btw-labellijst, (her)berekenen algemene mengpercentage en het inrichten van een Tax Control Framework voor de btw).

Bekijk hier
veelvoorkomende thema's

Bekijk hier meer informatie over het TCF

Bekijk hier meer informatie over onze aanpak

Detailinformatie voor de liefhebber die wat meer wil weten over btw/bcf en onze dienstverlening:

Over het btw-compensatiefonds

Voor gemeenten, provincies en regionale openbare is er sinds 2003 het btw-compensatiefonds. Via dit fonds vindt btw-compensatie (terugontvangen betaalde btw) plaats voor inkoop btw die betrekking heeft op de uitvoering van wettelijke overheidstaken van provincies en gemeenten.

Toch is niet alle inkoop btw van wettelijke overheidstaken compensabel via het compensatiefonds.
Bijvoorbeeld bij door wet btw-vrijgestelde activiteiten of bij uitzonderingen zoals verstrekkingen aan individuele derden. Hierdoor ontstaat regelmatig onduidelijkheid en discussie met de Belastingdienst.

Hoe werkt het rondom btw?

Bij het btw-systeem komt een aantal zaken aan de orde. De experts van Fiscaliade weten hoe vraagstukken voor de btw beoordeeld worden. Eerst wordt er gekeken of de organisatie handelt als btw-ondernemer (of in de hoedanigheid van de uitvoering van wettelijke overheidstaken). Andere belangrijke vragen zijn: Is er sprake van belastbare prestatie? Waarover is btw verschuldigd? Van welk tarief? Is er sprake van btw-vrijstelling? Provincies en gemeenten hebben te maken met verschillende ‘smaken’ btw:

  • De organisatie kan handelen als ondernemer. Bij belaste activiteiten is btw-verrekenbaar en bij vrijgestelde activiteiten is de btw niet verrekenbaar (kostprijsverhogend).
  • De organisatie kan handelen als overheid. De btw is in beginsel compensabel en bij vrijgestelde activiteiten is de btw niet verrekenbaar (kostprijsverhogend).
  • De btw op algemene kosten(bedrijfsvoering kosten zoals ICT) wordt bepaald op basis van een mengpercentage. Dit mengpercentage bestaat uit ondernemers-btw, compensabele btw en kostprijsverhogende btw. Voor zowel provincies als gemeenten is het grootste deel van het mengpercentage compensabele btw aangezien de meeste activiteiten compensabel zijn.

Er zijn verschillen rondom verkoop-btw en inkoop-btw. Vraagstukken die hierbij komen kijken, wijken af van elkaar.

Kortom: de btw is meer dynamisch dan op het eerste gezicht lijkt. Daarom is het aan te raden tijdig een btw-specialist in te schakelen. De specialist helpt u om fiscale vraagstukken op te lossen (samen met de organisatie). De fiscale signaalfunctie van medewerkers is erg belangrijk.

Cursussen btw en btw-compensatiefonds

Naast onze ondersteuning bij uw vraagstukken vinden wij kennisoverdracht van groot belang. Daarom is het Fiscaliade Kenniscentrum opgezet. Wij gaan heel gericht in op specifieke en voor u relevante casussen gedurende het cursustraject. Fiscaliade verzorgt diverse cursussen op het gebied van de btw en het btw-compensatiefonds.

Kijk op deze pagina voor meer informatie of neem direct contact met ons op.

Laatste nieuws

Komende opleidingen