Geen foto

Btw en BCF

Onderwerpen waar wij u onder meer over kunnen adviseren:

Adviseren natuurontwikkelings- en inrichtingsprojecten

Herijken btw labellijst en mengpercentage

Implementeren btw bij interne controle

Optimaliseren administratieve inrichting

Inrichting TCF voor de btw

De btw vormt tot 21% van het budget. Het is dus een belangrijke randvoorwaarde dat de btw-positie goed is geregeld. Dit geldt niet alleen voor projecten, maar net zo goed voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Onderwerpen waar aan gedacht kan worden zijn onder andere aanleg van infrastructuur, duurzaamheid en grondexploitaties.

Fiscaliade helpt bij het optimaliseren van uw btw-positie en kijkt naar de manier waarop het beste geïnvesteerd kan worden in bijvoorbeeld vastgoed en openbare ruimte. De gevolgen die dit kan hebben voor de overdrachtsbelasting worden uiteraard ook meegenomen. Andere onderwerpen die in het kader van de btw relevant zijn, zoals subsidies, sport en samenwerkingen, vallen binnen onze expertise.

Btw-experts overheid


Fiscaliade is dé enige echte specialist onder de fiscale kantoren volledig gespecialiseerd in btw en BTW compensatiefonds aspecten voor de publieke sector. We verzorgen dit landelijk. Door onze kwalitatief en doelmatig ondersteuning zijn wij één van de grootste partijen in dit segment. U zult merken dat onze aanpak zich onderscheidt onze doelmatigheid, expertise en praktijkkennis. We richten ons op het bieden van persoonlijke advisering, sparring en het optreden als laagdrempelige deskundig en betrokken adviseur.

Pragmatisch en Maatwerk


Wij onderscheiden ons door onze platte organisatiestructuur en pragmatische en integrale aanpak. Wij denken en zorgen voor praktische oplossingen. We stemmen onze diensten af op uw specifieke behoeften. Wij kiezen voor praktisch en doelmatig en maken vragen niet nodeloos ingewikkeld en groot. Ons zeer ervaren team adviseert integraal en kijkt verder dan het specifieke verzoek. Door onze nuchtere aanpak en praktijkkennis wijzen wij u op kansen en risico’s waarvan u waarschijnlijk nog niet bewust bent. Dit om de beste manier te vinden om u verder te helpen

Wat kunnen wij voor u betekenen?


Mét onze diepgaande kennis, expertise en praktijkervaring helpen wij u met de door u gewenste btw/BCF en overdrachtsbelasting advisering. Zo kunnen wij u o.a. helpen met, projectadvisering: MFA bouw, grondexploitaties, natuurinrichting wegenprojecten, herijken btw-labellijst, (her)berekenen algemene mengpercentage, het inrichten van een tax control framework voor de btw.

Voor de liefhebber die wat meer in detail wil weten over btw/bcf en onze dienstverlening daarbij, volgt hieronder een toelichting:

Wat is het btw-compensatiefonds?

Voor gemeenten, provincies en regionale openbare lichamen is er sinds 2003 het btw-compensatiefonds in het leven geroepen. Via dit fonds vindt btw-compensatie (terugontvangen betaalde btw) plaats voor inkoop btw die betrekking heeft op de uitvoering van wettelijke overheidstaken van provincies en gemeenten.

Desondanks is niet alle inkoop btw van wettelijke overheidstaken compensabel via het compensatiefonds. Bijvoorbeeld bij door wet btw-vrijgestelde activiteiten of bij uitzonderingen zoals verstrekkingen aan individuele derden. Hierdoor ontstaat regelmatig onduidelijkheid en discussie met de Belastingdienst.

Hoe werkt het btw-systeem?

Het btw-systeem volgt een aantal stappen. Om te kunnen signaleren van er speelt rondom btw is het goed om kennis te hebben over hoe vraagstukken voor de btw beoordeeld moeten worden. Allereerst wordt er gekeken of de organisatie handelt als btw-ondernemer of in de hoedanigheid van de uitvoering van wettelijke overheidstaken. Andere belangrijke vragen zijn: Is er sprake van belastbare prestatie? Waarover is btw verschuldigd? Van welk tarief en is er sprake van btw vrijstelling? Provincies en gemeenten hebben te maken met verschillende ‘smaken’ btw:

  • De organisatie kan handelen als ondernemer. Bij belaste activiteiten is btw-verrekenbaar en bij vrijgestelde activiteiten is de btw niet verrekenbaar (kostprijsverhogend).
  • De organisatie kan handelen als overheid. De btw is in beginsel compensabel en bij vrijgestelde activiteiten is de btw niet verrekenbaar (kostprijsverhogend).
  • De btw op algemene kosten(bedrijfsvoering kosten zoals ICT)  wordt bepaald op basis van een mengpercentage. Dit mengpercentage bestaat uit ondernemers-btw, compensabele btw en kostprijsverhogende btw. Voor zowel provincies als gemeenten is het grootste deel van het mengpercentage compensabele btw aangezien de meeste activiteiten compensabel zijn.

Vanuit de organisatie bekeken gaat de verkoop-btw vaak om de vraag of er btw (en voor welk tarief) op de factuur of in contracten moet of niet. De inkoop-btw draait meer om de vraag wat mogelijk is met de btw op gemaakte kosten. Is dit verrekenbaar, compensabel of kostprijsverhogend?

Kortom: de btw is voor de publieke sector meer dynamisch dan dat het op het eerste gezicht lijkt en daarom is het aan te raden tijdig een btw-specialist in te schakelen. Deze kan u helpen om fiscale vraagstukken op te lossen samen met de organisatie. De fiscale signaalfunctie van medewerkers is daarom erg belangrijk.

Cursussen btw en btw-compensatiefonds

Naast onze ondersteuning bij uw vraagstukken vinden wij het belangrijk om ook kennisoverdracht te verzorgen. Om die reden hebben wij het Fiscaliade Kenniscentrum opgezet, gericht op (semi)overheidsorganisaties. Door deze klantfocus kunnen wij heel gericht ingaan op uw specifieke voor u relevante casussen gedurende de cursussen die wij aanbieden. Wij bieden diverse cursussen aan op het gebied van de btw en het btw-compensatiefonds. Kijk op onze pagina voor het Fiscaliade Kenniscentrum voor meer informatie of neem direct contact met ons op.

© 2021 Fiscaliade. Teksten en afbeeldingen mogen alleen met toestemming van Fiscaliade te worden overgenomen en uitsluitend met bronvermelding. De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld. Fiscaliade is niet verantwoordelijk voor hetgeen naar aanleiding van deze artikelen wordt ondernomen zonder deskundig advies. Meer informatie vindt u in onze disclaimer. 

Laatste nieuws

Komende opleidingen