Grote foto
Over ons

Fiscaliade is hét fiscaal adviesbureau volledig gespecialiseerd in de advisering van organisaties in de publieke sector.

Wij zijn hét fiscaal adviesbureau Fiscaliade is een fiscaal adviesbureau gespecialiseerd in advisering van gemeenten, provincies, ZBO’s, waterschappen en daaraan verbonden partijen zoals veiligheidsregio’s, GGD’s en omgevingsdiensten. Bij Fiscaliade werken zeer ervaren, inhoudelijk sterke professionals die vele jaren werkervaring hebben opgedaan bij de grote kantoren in de fiscale dienstverlening. Tevens zijn wij ISO 9001:2015 gecertificeerd, wat u als klant maximale garanties biedt op gebied van kwaliteit.

Deskundig, betrokken en betrouwbaar.

Wij werken als team van enthousiaste professionals aan fiscale vraagstukken in de publieke sector om tot een integrale oplossing te komen.

Gedreven en inhoudelijk sterke professionals

Bij Fiscaliade werken enthousiaste fiscale professionals met een volledige focus op de overheidssector. Onze professionals hebben een jarenlange staat van dienst met uitstekende referenties en hebben zich volledig gespecialiseerd in de fiscaliteit van de overheid. Daardoor kunnen wij ons volledig focussen op de relevante vraagstukken binnen de sector en kunt u schakelen met professionals die weten wat er speelt. Gecombineerd met onze ruime ervaring in dit domein, leidt dit tot concrete en praktische adviezen. Dit ziet u ook terug in onze aanpak; integrale advisering en praktijkgerichte oplossingen. Hiermee onderscheiden wij ons en kunnen wij voor u daadwerkelijk het verschil maken.

Meer dan een adviesnotitie alleen

Het doel van Fiscaliade is om meer te bieden dan een adviesnotitie alleen. De experts in de verschillende fiscale disciplines werken nauw samen en bekijken ieder vraagstuk integraal met u. Open communicatie, transparantie en integriteit zijn randvoorwaarden die wij strikt bewaken. Een advies is niet alleen een inhoudelijk verhaal. Een advies is begrijpelijk, flexibel in vorm en gaat samen met concrete op te volgen acties middels een toegevoegde actielijst en lijst van aanbevelingen.

Aandacht voor het dynamische politieke speelveld

Daarnaast hebben wij aandacht voor het dynamische politieke speelveld  hebben wij kennis van het BBV, de werkwijze van overheidsorganisaties en hun wettelijke taken. Vanzelfsprekend worden deze aspecten waar nodig meegenomen in onze advisering.  

Integrale advisering en praktijkgerichte oplossingen

Hoewel diepgaande fiscale kennis van de diverse rechtsgebieden het fundament vormt van onze advisering, zit de echte toegevoegde waarde in onze integrale aanpak. Fiscaliade loopt voorop als het gaat om integrale fiscale advisering. Door ieder fiscaal vraagstuk vanuit de verschillende disciplines te benaderen, gecombineerd met een praktijkgerichte aanpak, wordt de oplossing versterkt en levert dit daadwerkelijk resultaat op. Wij noemen dit ook wel ‘fiscaal integraal optimaliseren zonder open eindjes’. Een aantal voorbeelden van onze succesvolle integrale dienstverlening:

 • Integrale (project)advisering
 • Begeleiden van herstructureringen zoals verzelfstandigingen en samenwerkingen
 • Fiscale optimalisatie van verbonden partijen
 • Optimalisering van de (fiscale) inrichting van uw administratie
 • Beoordeling en verbeteren van fiscaal beleid en uitvoering
 • Bevorderen van de borging van fiscaliteit bij Interne Controle (IC)
 • Begeleiding doorontwikkeling HT
 • Opstellen fiscaal plan van aanpak, fiscaal beleidsplan en fiscale actielijst
 • Ondersteunen / samenwerken bij opstellen en aanvullen tax Control Framework
 • Uitvoeren steekproef volgens diverse methodes afhankelijk van doel (voor accountant of CAB-methode Belastingdienst)
 • Data-analyse en opstellen dashboard
 • Uitvoeren fiscale audit
 • Coaching bedrijfsfiscalist
 • Interim-fiscalist voor tijdelijke ondersteuning

Maatwerk advisering

Geen fiscaal vraagstuk is hetzelfde, een standaardoplossing bestaat niet. Onze specialisten leveren uitsluitend maatwerk, want dat is wat fiscaal advies is. We beginnen ieder traject met stilstaan bij de geformuleerde opdracht en helpen je die aan te scherpen. Op basis daarvan verzamelen we relevante data en doen een uitvraag naar de benodigde informatie. Vervolgens gaan we aan de slag met het vinden van een passende oplossing.

Pragmatisch

Met onze aanpak spelen we altijd in op de praktijk. We stellen concrete adviezen op, waarbij gemaakte keuzes worden toegelicht en we helpen bij de implementatie. Dit doen we door zoveel mogelijk gebruik te maken van de kennis en kwaliteit die binnen de organisatie aanwezig is en door nauw samen te werken met de betrokken collega’s. Op die manier zijn adviezen praktisch toepasbaar, het is leerzaam voor uw organisatie en kostenefficiënt!

Kennisoverdracht

Ons uitgangspunt is altijd kennisoverdracht. Enerzijds vindt kennisoverdracht plaats doordat we nauw samenwerken met de collega’s binnen uw organisatie. We begeleiden hen bij het fiscale proces en zorgen dat zij de fiscale werkzaamheden zoveel mogelijk zelf kunnen oppakken. Zo worden fiscale vraagstukken opgelost en het proces geborgd. Anderzijds verzorgen wij workshops waarmee we het kennisniveau binnen de organisatie vergroten en uw collega’s op de hoogte blijven van alle relevante fiscale ontwikkelingen.  

Fiscale ondersteuning op interim basis

Wanneer er tijdelijk behoefte is aan invulling van een fiscale functie, kunnen we daarbij ondersteunen. Variërend van kortere tot langere periode, één of meerdere dagen per week, afhankelijk van de behoefte binnen uw organisatie. 

Laatste nieuws

Komende opleidingen