Controleer beschikking gedifferentieerde premie Whk goed dit jaar!

7 december 2022

Ieder jaar stelt de Belastingdienst rond deze tijd het premiepercentage vast voor de gedifferentieerde premie Whk voor het volgend jaar vast. Dit jaar zijn er twee mogelijke onjuistheden op de beschikking. De eerste door een uitspraak van de Hoge Raad waaruit blijkt dat deze premie mogelijk niet in alle gevallen juist is berekend. De tweede betreft een fout als eigenrisicodragerschap per 1 januari eindigt of juist start. Maak tijdig bezwaar als dit ook bij u van toepassing is. In dit artikel leest u hier meer over.


Uitspraak Hoge Raad

Omdat als hoofdregel geldt dat het risico voor ziekte (ZW) en arbeidsongeschiktheid (WIA-uitkering) aan een werkgever wordt toegerekend, geldt voor bepaalde situaties waarin dit onredelijk zou zijn, de zo te noemen “no riskpolis”. Een “no-riskpolis” is een looncompensatie voor werkgevers die een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt, ook eventuele (toekomstige) uitkeringslasten worden niet aan de werkgever toegerekend bij de vaststelling van de gedifferentieerde premie Whk.


Op grond van een recente uitspraak van de Hoge Raad is vastgesteld, dat deze “no-riskpolis” voor meer uitkeringen geldt dan dat de Belastingdienst tot op heden toepaste.


Volgens de uitspraak van de Hoge Raad geldt deze “no-riskpolis” ook voor ZW-uitkeringen aan een werknemer die:
• met een “no riskpolis” bij de werkgever in dienst was, en;
• ziek uit dienst ging, en;
• binnen vijf jaar na de startdatum van de eerste dienstbetrekking voor de tweede keer bij de werkgever in dienst kwam, en;
• opnieuw ziek uit dienst is gegaan.


Speelt een dergelijke situatie ook bij u? Dan kan het zijn dat de Belastingdienst eventuele ZW-uitkeringen en WIA-uitkeringen die zien op de tweede dienstbetrekking, ten onrechte als een uitkeringslast aan u heeft toegerekend, waardoor u in 2023 mogelijk een te hoge gedifferentieerde premie Whk gaat betalen.


Op de website van de Belastingdienst staat inmiddels hier ook een artikel over. Hierin kunt u lezen dat als de uitspraak van de Hoge Raad ook voor u geldt, u tijdig (binnen 6 weken) bezwaar moet maken tegen de beschikking gedifferentieerd premiepercentage Whk 2023.


Onjuist premiepercentage Whk voor eigenrisicocdragers WGA en ZW

De Belastingdienst heeft kenbaar gemaakt dat er een fout kan zitten in de beschikking gedifferentieerde premie Whk. Dit is het geval als u per 1 januari 2023 eigenrisicodrager voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) of voor de Ziektewet (ZW) wordt. Of als uw eigenrisicodragerschap per 1 januari 2023 eindigt.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat ze een nieuwe beschikking zullen gaan afgeven die wel juist is. U kunt ook bezwaar maken tegen uw huidige beschikking.


Meer weten?

Neem dan contact op met één van onze Loonheffingen en WNT specialisten Marjon van Ginhoven of Remco Bosma

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *