Mobiel menu openen
 • Maak kennis met onze fiscalisten uit de praktijk

  MEER INFO
 • Verbetering van uw fiscale positie komt niet van buitenaf maar van binnenuit

  MEER INFO
 • Fiscaliteit gericht op de verbetering van kennis van uw organisatie

  MEER INFO
 • Een praktische vertaling van uw adviesvragen naar uw praktijk

  MEER INFO

Opleiding

Fiscaliade biedt diverse opleidingen aan. Deze opleiding zijn altijd maatwerk omdat de cursus ten slotte moet passen bij de vraagstukken van uw organisatie. Graag bespreken wij met u de optimale invulling van de praktijkgerichte opleiding. De meeste opleidingen vinden plaats in regioverband of voor een team binnen uw organisatie. Enkele voorbeelden van modules voor de opleiding zijn:

- btw voor beginners
- btw voor gevorderen
- btw en vastgoed
- btw en sport
- subsidies
- btw en infrastructuur

- vpb voor beginners
- vpb voor gevordenen
- vpb en grondbedrijf
- vpb en vastgoed
- vpb en parkeren
- vpb winsttoetsen
- de fiscale openingsbalans
- de fiscale jaarwinst

- interne beheersing
- beheersmaatregelen btw
- beheersmaatregelen vpb
- horizontaal toezicht

- loonheffingen voor beginners
- loonheffingen voor gevorderen
- WKR
- inleners- en ketenaansprakelijkheid
- auto's
- generatiepact
- werkgeverspremies