Cursus Subsidies en btw-belastbaarheid (btw/BCF)

Programma

Aan de hand van praktijkvoorbeelden nemen wij u in deze cursus mee in het thema subsidies. In tegenstelling tot wat veelal wordt gedacht, kan btw-heffing aan de orde zijn bij subsidies. Wanneer is een subsidie belast voor de btw? Moet u de btw mee subsidiëren bij het verstrekken van een subsidie? En leiden prestatieafspraken tussen subsidieontvanger en -verstrekker tot btw-heffing?
  Organisatie

  Mochten wij op de factuur een inkoop- of verplichtingennummer of vergelijkbaar kenmerk moeten vermelden, dan dit veld graag invullen  Casussen en/of vragen voor tijdens de cursus/opleiding graag vooraf per e-mail toesturen aan kenniscentrum@fiscaliade.nl of desgewenst telefonisch.

  Algemene informatie

  Agenda

  Laatste nieuws

  Komende opleidingen