Cursus Vastgoed en grondzaken (Vpb)

Programma

Deze cursus richt zich specifiek op de grootste risicogebieden van de VPB waarbij we focussen op vastgoed en grondposities. In deze cursus behandelen wij vragen als: Wanneer is er sprake van Vpb-plicht bij verhuur van vastgoed? Wat gebeurd er als ik gronden uit de MVA verkoop? Welke risico’s voor de VPB bevinden zich in projecten?

Wij bespreken de soorten grond- en vastgoedposities van gemeenten, de rollen die de gemeente hierin heeft en in welke fase en op welke manier uw organisatie nog kan sturen op Vpb-plicht bij grondposities en vastgoed. Ook komt de waardering en hoe deze posities zo optimaal mogelijk opgenomen kunnen worden in de Vpb-aangifte aan bod.

 
  Organisatie

  Mochten wij op de factuur een inkoop- of verplichtingennummer of vergelijkbaar kenmerk moeten vermelden, dan dit veld graag invullen  Casussen en/of vragen voor tijdens de cursus/opleiding graag vooraf per e-mail toesturen aan kenniscentrum@fiscaliade.nl of desgewenst telefonisch.

  Algemene informatie

  Agenda

  Laatste nieuws

  Komende opleidingen