Cursus Gronden en vastgoed (btw/BCF)

Programma

In de cursus gronden en vastgoed gaan wij in op de aan- en verkoop van grond(en), exploitatie en ontwikkeling van gronden, ruilingen, verhuur en de vestiging van zakelijk rechten. Deze aspecten kennen een divers palet aan btw-kwalificaties maar ook van uitzonderingen. Daarnaast bespreken wij aandachtspunten in relatie tot grond zoals bouwterreinen, verhuur, grondexploitaties en grondtransacties.
Tijdens deze cursus gaan wij ook in op de belangrijkste aandachtspunten van vastgoed zoals btw-belaste huur, herziening van btw, investeringen en verhuur plus. Deze cursus is een onmisbare bron van kennis voor elke medewerker betrokken bij vastgoed en/of grondzaken.
  Organisatie

  Mochten wij op de factuur een inkoop- of verplichtingennummer of vergelijkbaar kenmerk moeten vermelden, dan dit veld graag invullen  Casussen en/of vragen voor tijdens de cursus/opleiding graag vooraf per e-mail toesturen aan kenniscentrum@fiscaliade.nl of desgewenst telefonisch.

  Algemene informatie

  Agenda

  Laatste nieuws

  Komende opleidingen