Cursus Fiscale beheersing en steekproeven (fiscaal in control)

Programma

Tijdens deze cursus nemen wij u graag mee in de verschillende facetten van fiscale beheersing en steekproeven. Wij behandelen vragen als: Wat is nu exact fiscale beheersing? Hoe richt ik mijn fiscale beheersing in? En hoe kan ik mijn fiscale beheersing concreet verbeteren?

Ook bespreken wij de systematiek en inrichting van fiscale steekproeven, de impact van uw financiële pakket op de mogelijkheden voor fiscale interne beheersing en de steekproefsystematiek van de Belastingdienst. Wij bieden u handvaten voor het opstellen van een TCF en welke stappen u hierin dient te nemen. Daarnaast gaan wij in op concrete acties en keuzes die op uw organisatie afkomen om fiscaal in control te komen al dan niet in het kader van DHT.
  Organisatie

  Mochten wij op de factuur een inkoop- of verplichtingennummer of vergelijkbaar kenmerk moeten vermelden, dan dit veld graag invullen  Casussen en/of vragen voor tijdens de cursus/opleiding graag vooraf per e-mail toesturen aan kenniscentrum@fiscaliade.nl of desgewenst telefonisch.

  Algemene informatie

  Agenda

  Laatste nieuws

  Komende opleidingen