Cursus Basisbeginselen en uitgangspunten (Vpb)

Programma

Sinds 2016 is de Vpb niet meer weg te denken bij overheidsinstellingen. Niet alleen bij grondexploitaties, maar ook op andere terreinen.

In deze basiscursus gaan wij in op basisbegrippen zoals ondernemerschap voor de Vpb, Clustering, winsttoetsen, vrijstellingen, vermogensetikettering en vennootschapsbelastingplicht. Wat betekenen deze begrippen voor overheden? Is er een overlap met de btw? En over welke overheidstaken kan mogelijk Vpb worden geheven? Wat gebeurt er als een activiteit vennootschapsbelastingplichtig wordt? Met behulp van praktijkcasussen en concrete voorbeelden maken wij de begrippen inzichtelijk voor uw organisatie.

 
  Organisatie

  Mochten wij op de factuur een inkoop- of verplichtingennummer of vergelijkbaar kenmerk moeten vermelden, dan dit veld graag invullen  Casussen en/of vragen voor tijdens de cursus/opleiding graag vooraf per e-mail toesturen aan kenniscentrum@fiscaliade.nl of desgewenst telefonisch.

  Algemene informatie

  Agenda

  Laatste nieuws

  Komende opleidingen