Cursus Btw en BCF top 10 (basisbeginselen en uitgangspunten)

Programma

In deze cursus behandelen wij de basisbeginselen van de btw en het BCF. Begrippen als: btw-ondernemerschap, belaste en vrijgestelde prestaties, wettelijke overheidstaak, dienstverleningsovereenkomsten, factuurvereisten en bevoordeling van een individuele derde komen aan de orde. Met praktijkcasussen en concrete voorbeelden bieden wij u handvaten om de systematiek van de btw met zijn bijzonderheden en uitzonderingen te doorgronden en toe te passen binnen uw organisatie.
  Organisatie

  Mochten wij op de factuur een inkoop- of verplichtingennummer of vergelijkbaar kenmerk moeten vermelden, dan dit veld graag invullen  Casussen en/of vragen voor tijdens de cursus/opleiding graag vooraf per e-mail toesturen aan kenniscentrum@fiscaliade.nl of desgewenst telefonisch.

  Algemene informatie

  Agenda

  Laatste nieuws

  Komende opleidingen