Update Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht

1 februari 2022

Recent heeft de Belastingdienst de “Good Practices” inzake de Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht gedeeld. Wij nemen u mee aan de hand van de meest relevante informatie uit het document en informeren u over de huidige stand van zaken omtrent de Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht.

Good Practices Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (DHT)

De bestaande convenanten HT eindigen op 31 december 2022. Voor veel organisaties in de publieke sector is 2022 fiscaal gezien, als gevolg hiervan, een uitdagend jaar. Het jaar waarin een groot aantal organisaties aan de slag moet om in aanmerking te komen voor een nieuw convenant. Dit zijn acties van het (opnieuw) vastleggen van de fiscale strategie tot het treffen van aanvullende beheersmaatregelen of de vastlegging daarvan, tot het aanpassen of inrichten van processen, workflows, en ontwikkelen van monitoring, toezicht en bijvoorbeeld steekproeven.


Wij merken in de praktijk dat er behoefte is aan ondersteuning, maar dat ook onzekerheid kan bestaan of de organisatie op de goede weg is en of alle getroffen maatregelen in de afgelopen jaren voldoende zijn om eind dit jaar een nieuw convenant DHT te kunnen sluiten. Onder DHT stelt de Belastingdienst immers een aantal eisen voordat een DHT convenant gesloten kan worden, de zogenoemde 6 geschiktheidscriteria waar u als organisatie aan moet voldoen.


Naast de inhoudelijke fiscale vragen, merken wij ook dat een groot deel van onze klanten worstelt met de voor- en nadelen van een HT convenant en de onzekerheid over wat een eenmaal nieuw te sluiten convenant nu gaat betekenen aan extra werkzaamheden voor de organisatie om de afspraken in het convenant na te leven. Vooral als het aankomt op het gaan monitoren en houden van toezicht met een steekproef, en dan met name de steekproef volgens de “Controle Aanpak Belastingdienst” ook wel de CAB-methode genoemd. Deze steekproef is geen vereiste in DHT, maar kan zeker helpen.

De Belastingdienst heeft in december 2021 een document gedeeld met daarin de “Good Practices” in relatie tot het doorontwikkelde horizontaal toezicht. Bekijk hier het document “Good Practices fiscale beheersing”.

Dit document geeft in zijn algemeenheid, naar onze mening, belangrijke informatie over hoe de Belastingdienst aankijkt tegen “fiscale beheersing” en waar organisaties die een TCF willen opbouwen, aan kunnen denken. Belangrijke boodschap hierin is dat fiscaliteit gedragen moet worden door het bestuur van de organisatie, duidelijk moet zijn wie welke verantwoordelijkheden heeft, maar ook dat de communicatie over fiscaliteit tot in de ‘haarvaten van de organisatie’ een belangrijke rol speelt als onderdeel van de fiscale beheersing.


Een belangrijke andere boodschap, die wij ook niet vaak genoeg kunnen herhalen, is dat er geen “one size fits all” aanpak is voor een TCF. Dit is altijd maatwerk en daardoor bij iedere organisatie verschillend. Wel kunnen organisaties van elkaar leren, dus hoe bepaalde standaard beheersmaatregelen worden opgezet en beheerst, en op welke plek in een proces dit gebeurt. Het opzetten van een TCF is weliswaar maatwerk, maar binnen de publieke sector komen wij in de praktijk wel vaak dezelfde fiscale onderwerpen tegen waar aandacht aan besteed moet worden. Onze toegevoegde waarde in een DHT-traject is dat wij graag onze specialistische fiscale kennis en in de praktijk opgedane ervaringen met u delen en samen met u kunnen vaststellen wat de benodigde maar ook haalbare opties zijn voor uw organisatie.


Loopt u in het traject naar een TCF voor het ‘Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht’ aan tegen de vraag hoe u kunt voldoen aan de aangepaste voorwaarden van de Belastingdienst om een nieuw convenant te sluiten per 2023? Of heeft u hulp nodig bij de implementatie? Neem dan contact op met één van onze specialisten op dit gebied of uw vaste aanspreekpunt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen