Renseigneringsverplichting per 2022 in de praktijk

1 februari 2022

Zoals wij in een eerdere nieuwsbrief en in onze nieuwjaarstips al aankondigden, geldt met ingang van 2022 een wettelijke renseigneringsverplichting voor betalingen die u als organisatie doet aan personen die een betaling van de organisatie krijgen, maar die niet kwalificeren als werknemer, vrijwilliger of ondernemer.

Het is voor u als overheidsinstelling dan ook van belang om bij betalingen na te gaan aan wie de betaling plaatsvindt, en of hiervoor mogelijk een renseigneringsplicht geldt. Hierbij geldt het volgende stappenplan:

  1. Betreft het een werknemer? Dan opnemen in de salarisadministratie, hiervoor geldt deze renseigneringsplicht niet.
  2. Betreft het een vrijwilliger waar aantoonbaar aan de voorwaarden voor de fiscale vrijwilligersregeling wordt voldaan? Dan geldt er geen renseigneringsplicht.
    Let op! Bedraagt echter het totaal van vergoedingen en verstrekkingen aan de vrijwilliger (in totaliteit) meer dan de fiscaal toegestane maximum uurvergoeding (€ 2,75/€ 5) en € 180 per maand of € 1.800 op jaarbasis (2022), dan geldt de fiscale vrijwilligersregeling niet en moet u de betalingen, vergoedingen en verstrekkingen per 2022 in de regel via de renseigneringsverplichting doorgeven aan de Belastingdienst.
  3. Betreft het een ondernemer die een factuur stuurt waarop btw staat vermeld, dan geldt de renseigneringsverplichting niet.

Aandachtspunten in de praktijk

De laatste voorwaarde is een aandachtspunt voor onder meer commissieleden, als gevolg van de wijziging medio mei 2021 waardoor zij in de regel niet langer kwalificeren als btw ondernemers en daarmee geen btw meer in rekening mogen brengen vanaf 6 mei 2021. Hierover informeerden wij u eerder via dit nieuwsbericht.

In de praktijk is het van belang om uw administratieve proces zo vorm te geven dat, indien de renseigneringsverplichting van toepassing is, u over alle benodigde gegevens beschikt, waaronder het BSN.


Voor gemeenten geldt daarnaast als aandachtspunt de inzet van vrijwilligers als leden voor het stembureau, om hierbij tijdig vast te stellen of aan de vrijwilligersregeling wordt voldaan en zo niet, om de benodigde informatie te verzamelen om begin 2023 aan de renseigneringsverplichting over 2022 te kunnen voldoen.


Tot slot. De nieuwe renseigneringsverplichting roept nog enkele vragen op. Zo is op dit moment helaas nog niet duidelijk of de renseigneringsverplichting ook geldt voor:

  1.  ondernemers die geen btw in rekening brengen omdat ze gebruik maken van de “kleine ondernemersregeling” (KOR) waardoor ze een vrijstelling hebben voor de btw;
  2. ondernemers die btw-vrijgestelde prestaties leveren en daardoor geen btw in rekening brengen.


Deze vraag hebben wij tijdens de Intermediairdagen van de Belastingdienst gesteld. Wij hebben begrepen dat deze vraag nu voorligt op het Ministerie van Financiën om hier duidelijkheid over te geven. Zodra hier een antwoord op wordt gegeven, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Tot slot

Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met één van onze specialisten of uw vaste aanspreekpunt. 

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen