Handboek LH 2023 beschikbaar en update Renseigneringsplicht

8 maart 2023

Begin dit jaar had de Belastingdienst aan enkele van onze klanten aangegeven dat betalingen aan personenvennootschappen, zoals een maatschap of vof ook (mogelijk) onder de renseigneringsplicht zouden vallen. Gelukkig is dit niet het geval, terecht naar onze mening. Duidelijkheid hierover is opgenomen in het recent gepubliceerde Handboek Loonheffingen 2023. Daarnaast in dit artikel ook informatie over de nieuwe codes bij einde van een dienstverband.

Duidelijkheid renseignering in Handboek Loonheffingen 2023

Dit jaar moest voor het eerst uitvoering worden gegeven aan de renseigneringsplicht over 2022. Hoewel het proces in de praktijk neerkomt op een nieuwe manier van renseigneren van de oude IB-47 opgave (opgave uitbetaalde bedragen aan derden) kwamen er ineens toch een aantal vragen naar voren over de reikwijdte van deze meldplicht. Wij schreven hier eerder onder meer dit artikel over. 

Punt waar verwarring over ontstond, was de vraag of je bij een betaling aan een personenvennootschap, zoals een maatschap of vof, nu een betaling deed aan een natuurlijk persoon (dit werd geopperd door de Belastingdienst omdat de maten en vennoten ieder persoonlijk aangifte moeten doen) of dat sprake was van een betaling aan een niet-natuurlijk persoon (de vof en maatschap).

In het Handboek Loonheffingen 2023 heeft de Belastingdienst bevestigd dat een betaling aan een vof of maatschap een betaling is aan een niet-natuurlijk persoon. Waardoor nu zekerheid bestaat dat u deze betalingen niet hoeft te renseigneren.

Ervaringen uit de praktijk met renseigneren

Diverse organisaties hebben uitstel gevraagd en gekregen voor het aanleveren van de gegevens voor de renseigneringsverplichting. De volgende twee punten zijn in de praktijk het meest lastig:

  • Betalingen aan ondernemers die als zelfstandige werken, maar dit als natuurlijk persoon doen en niet vanuit een rechtsvorm (zoals een BV of Stichting). Als deze ondernemer facturen stuurt zonder btw (bijvoorbeeld omdat de KOR wordt toegepast of omdat sprake is van een btw vrijgestelde dienst), dan moet u deze betaling wel renseigneren.
  • Betaling aan natuurlijke personen vanuit het Sociaal Domein, wanneer moet een gemeente deze wel en wanneer niet renseigneren? Zijn hierbij twijfelgevallen, dan kunt u in overleg treden met de Belastingdienst om middels een beschikking zekerheid te krijgen dat u bepaalde betalingen niet hoeft te renseigneren (indien zeker is dat dit niet tot belastbaar inkomen zal kunnen leiden).

DHT en procesbeschrijving Renseigneren

Beschikt uw organisatie over een (nieuw) HT convenant, of is uw organisatie dit jaar in overleg met de Belastingdienst voor het afsluiten van een nieuw convenant Horizontaal Toezicht, dan hoort ook de aanlevering van gegevens ten behoeve van de belastingheffing bij derden tot één van de processen die uw organisatie op orde dient te hebben. Wij kunnen u van dienst zijn bij het opstellen van procesbeschrijvingen hiervoor en het maken van overzichtelijke stappenschema’s die de uitvoering van dit proces op overzichtelijke en praktische wijze ondersteunen. Ook kunnen wij samen met u bepalen welke betalingen u door moet geven aan de Belastingdienst.

Nieuwe codes bij beëindigen arbeidsverhouding

Bij het beëindigen van het dienstverband, moet u een code doorgeven waaruit de reden blijkt van het ontslag. Met ingang van 1 januari 2023 zijn er 4 nieuwe codes bijgekomen:

  • Code 50: Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid (let op! Het kan hierbij ook gaan om ongeschiktheid wegens arbeidsongeschiktheid of ziekte. Is sprake van een einde na 2 jaar ziekte, dan gebruikt u code 05).
  • Code 51: Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd/pensionering.
  • Code 91: De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever.
  • Code 92: De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever.

Meer weten?

Neem contact op met uw vaste aanspreekpunt of één van onze Loonheffingen specialisten Marjon van Ginhoven of Remco Bosma

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *