Recreatief zwemmen betreft geen sportbeoefening maar is btw belaste prestatie!

9 maart 2023

Een interessante uitspraak; het gelegenheid geven tot recreatief zwemmen betreft geen sportbeoefening en is belast met btw.

Volgens de rechtbank dient bij de exploitatie van een openluchtzwembad de activiteiten omtrent recreatief zwemmen en de activiteiten omtrent zwemlessen en schoolzwemmen gesplitst te worden voor de btw. Dit betekent ook een deel btw-belaste prestaties in het zwembad en een deel btw-vrijgestelde prestaties. Hierdoor ontstaat een pro rata recht op aftrek van voorbelasting. Waarom de rechtbank tot dit oordeel is gekomen en wat de gevolgen zijn van deze uitspraak leest u in dit artikel.

Wat is de feitelijke situatie?

Eiseres exploiteert een openluchtzwembad, bestaande uit een wedstrijdbad, peuterbad en een recreatiebad. Daarnaast is er ook een zonneweide. In en rond het water en op de zonneweide staan tevens meerdere speelattributen. Het openluchtzwembad wordt gebruikt voor recreatief zwemmen, banenzwemmen, lessen zoals bootcamp en aquafit, zwemlessen, schoolzwemmen en diverse evenementen zoals een disco-zwemavond. Eiseres ontvangt voor het toegang verlenen tot het zwembadcomplex vergoedingen, doordat een dagkaart, abonnement of 10-badenkaart is vereist.

In geschil is of de exploitatie van het openluchtzwembad de gelegenheid tot sportbeoefening betreft of dat gelegenheid geven tot baden/recreatie wordt aangeboden. Immers, gelegenheid geven tot sportbeoefening is vrijgesteld van de heffing van btw en het geven van gelegenheid tot recreatie is belast met 9% btw.

Hoe oordeelde de rechtbank?

Naar het oordeel van de rechtbank zijn de te beoordelen prestaties diensten van verschillende aard. Recreatief zwemmen is volgens de rechtbank niet aan te merken als sportbeoefening, zwemmen is niet per definitie een vorm van sporten. Recreatief zwemmen is volgens de rechtbank gericht op afkoelen, ontspannen en bijvoorbeeld spelen. Ook al is er bij recreatief zwemmen sprake van een niet te verwaarlozen lichamelijk component, het bewegen in water, daar wordt het niet door gekenmerkt. Daarnaast is ook het peuterbad bij uitstek een bad geschikt voor recreatie en niet voor sportbeoefening. Volgens de rechtbank is het van belang dat er ook faciliteiten in het water aanwezig zijn zoals glijbanen die gemaakt zijn voor vermaak. Derhalve kwalificeert recreatief zwemmen volgens de rechtbank als het geven van gelegenheid tot recreatie en kwalificeert het niet als sport, waardoor de dienst bestaande uit het verlenen van toegang voor recreatief zwemmen btw belast is.

Volgens de rechtbank kwalificeren de andere diensten bestaande uit het verlenen van toegang voor zwemlessen en schoolzwemmen, als diensten in nauwe samenhang met lichamelijke opvoeding. Het zwemmen heeft volgens de Rechtbank een educatief karakter en beoogt het veilige zwemmen. Daarnaast zijn de diensten die bestaan uit het verlenen van toegang voor banenzwemmen, lessen aquafit en bootcamp, diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport.

Doordat de rechtbank stelt dat het geven van gelegenheid tot recreatief zwemmen geen sport betreft en de prestaties bestaande uit het verlenen van toegang voor banenzwemmen, bootcamp, aquafit, zwemlessen en schoolzwemmen als btw-vrijgestelde prestaties kwalificeren, dient er een splitsing plaats te vinden ten aanzien van de btw. Een gedeelte van de btw kan door bovengenoemde kwalificatie immers in aftrek worden genomen.

Gevolgen voor de praktijk

Onderhavige uitspraak heeft tot gevolg dat er bij de exploitatie van een openluchtzwembad een splitsing gemaakt moet worden tussen de sportactiviteiten (baanzwemmen, schoolzwemmen, zwemlessen en lessen zoals bootcamp en aquafit) en de recreatieve activiteiten (recreatief zwemmen). Dit kan op basis van de omzetverhouding of werkelijk gebruik. Daarnaast heeft deze splitsing ook gevolgen voor de SPUK-sport. Er wordt namelijk geen uitkering gegeven voor activiteiten waarvan op grond van de Wet op de Omzetbelasting een recht op aftrek van btw bestaat.

Tot nu toe betreft dit enkel een uitspraak van de rechtbank. De verwachting is dat omtrent dit onderwerp nog verder geprocedeerd zal gaan worden. Het is echter van belang om hier voor de btw rekening mee te houden en alvast te kijken wat dit voor uw organisatie betekent.

Speelt dit ook binnen uw organisatie?

In onze praktijk worden wij regelmatig geconfronteerd met vragen omtrent gemeentelijke sportaccommodaties. Indien u hier vragen over heeft helpen we u graag verder.

Meer weten?

Wij hebben ruime ervaring met deze problematiek en helpen u hierin graag verder. Wilt u meer weten over de gevolgen of wilt u weten wat dit voor uw organisatie in de praktijk betekent? Aarzel dan niet contact op te nemen met onze BTW/BCF specialist Nikita Brameijer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen