Belastingdienst handhaaft zeer beperkt op de Wet DBA

12 april 2022

‘’De aanpak door de Belastingdienst van schijnzelfstandigheid bij de inhuur van vakmensen in allerlei bedrijfssectoren komt niet van de grond. De Belastingdienst corrigeert steeds minder bij de inhuur van zelfstandigen. De pakkans op schijnzelfstandigheid is laag.’’ Dit is de korte maar krachtige conclusie van de Algemene Rekenkamer in haar onderzoeksrapport dat op 5 april 2022 is gepubliceerd. 

 

De Staatssecretaris van Financiën heeft schriftelijk gereageerd en aangegeven dat hij de conclusies herkent: ‘’De conclusies bevestigen het beeld dat het maken van een onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen complex is voor zowel zelfstandigen, bedrijven als Belastingdienst en dat er geen eenvoudige oplossingen zijn. In het coalitieakkoord is de ambitie uitgesproken om de arbeidsmarkt te hervormen en met aanpassingen te komen.’’ 

Het Kabinet heeft toegezegd de Kamer voor het zomerreces te informeren over de uitwerking van het coalitieakkoord en daarmee hoe zij deze complexe problematiek denkt op te lossen. In dit kader is het nog interessant om op te merken dat vakbond FNV het Kabinet in februari een brief heeft gestuurd met daarin de mededeling dat zij overweegt om de overheid via de rechter te dwingen om de wet DBA te gaan handhaven.

 

In de praktijk zien wij dat de publieke instellingen ook worstelen met de Wet DBA en de gevolgen daarvan. In het kader van doorontwikkeling horizontaal toezicht (DHT) is de Wet DBA een onderwerp dat meegenomen moet worden en waar beleid voor ontwikkeld moet worden, vaak vormt dit ook een zo te noemen “Key Risk” binnen de organisatie. Wat betekent dat u nu al beheersmaatregelen moet treffen om risico’s uit te sluiten. Het is voor alle partijen dan ook van belang dat er duidelijkheid komt voor de praktijk. Uiteraard informeren wij u zodra er meer bekend is.  

 

Tot slot

Als u vragen of opmerkingen heeft, of als wij u behulpzaam kunnen zijn met bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met een van onze specialisten of uw vaste aanspreekpunt: Marjon van Ginhoven of Remco Bosma

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen