Letselschade in beginsel geen belast loon

12 april 2022

Decennia lang was de heersende leer door een uitspraak van de rechter in het “smeerkuilenarrest” dat een letselschade uitkering door een werkgever als belast loon werd aangemerkt. Maatschappelijk gezien voelde dit standpunt al heel lang niet goed, want waarom zou een letselschade-uitkering die je ten slotte niet als een beloning voor verricht werkt krijgt, loon vormen? De Hoge Raad heeft hierover al diverse keren een oordeel over geveld, waarbij van enige jaren terug de uitkomst was dat hier maatschappelijk geen sprake was van loon. Helaas is met invoering van de werkkostenregeling de vraag of er maatschappelijk al dan niet sprake is van belast loon, niet meer van belang. Immers, onder de werkkostenregeling is al hetgeen van je werkgever krijgt of ontvangt belast loon.

 

Daarom dat de uitspraak van de Hoge Raad van 25 maart 2022 een belangrijk keerpunt aangeeft. Namelijk een letselschadevergoeding vormt in beginsel geen loon. Ook niet wanneer het recht op een eventuele letselschadevergoeding is opgenomen in de arbeidsvoorwaarden. Dit laatste is een nieuw standpunt, dat gevolgen zal hebben voor publiekrechtelijke organisaties waar het recht op een letselschadevergoeding veelal onderdeel uitmaakt van de arbeidsvoorwaardenregelingen.

 

Op de vraag of dit nu betekent dat alle letselschadevergoedingen altijd onbelast zijn, is het antwoord nee. De Hoge Raad verwijst namelijk terug naar het gerechtshof om te onderzoeken in hoeverre de vergoeding rechtstreeks uit de werkgeversaansprakelijkheid voortvloeit, of dat de collectieve regeling een hogere vergoeding toekent. In dat laatste geval kan er wel sprake zijn van belast loon. Belangrijk in deze uitspraak is in ieder geval dat een letselschadevergoeding die uitsluitend ziet op immateriële schade en verlies aan arbeidskracht, geen loon vormt. Ook niet als deze in de arbeidsvoorwaarden is vastgelegd. Dat laatste was een standpunt dat de Belastingdienst tot nu toe altijd had ingenomen. Klik hier om de uitspraak te bekijken.

 

Tot slot

Als u vragen of opmerkingen heeft, of als wij u behulpzaam kunnen zijn met bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met een van onze specialisten of uw vaste aanspreekpunt: Marjon van Ginhoven of Remco Bosma

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen