Actualiteiten in de Loonheffingen

12 april 2022

Gerichte vrijstelling woon-werkverkeer en dienstreizen van € 0,19 mogelijk versneld omhoog

Tijdens een debat in de Tweede Kamer eind maart dit jaar heeft de Staatssecretaris van Financiën aangegeven dat de onbelaste reiskostenvergoeding mogelijk al per 1 januari 2023 omhoog gaat, in plaats van in 2024. Wel moet hier nog de budgettaire dekking voor gevonden worden binnen de begroting.


Op dit moment is er binnen de werkkostenregeling (WKR) een gerichte vrijstelling van € 0,19 per zakelijke kilometer die een werknemer aflegt met een eigen vervoermiddel. In het coalitieakkoord is afgesproken deze vrijstelling stapsgewijs te verhogen naar € 0,23 per kilometer. De kans is aanwezig dat deze verhoging naar voren wordt gehaald. Dit betekent een tegemoetkoming voor de praktijk als gevolg van de recent gestegen brandstofkosten.


Wij adviseren u uw regelingen alvast te beoordelen in hoeverre het wenselijk is om deze aan te passen en zo ja of hier al dan niet extra budget voor nodig is of afstemming met de OR plaats moet vinden. Deze inventarisatie helpt u tijdig te kunnen anticiperen op een eventuele vervroegde verhoging. Te denken valt aan regelingen als ‘’IKB uitruil’’ woon-werkverkeer en vaste vergoeding woon-werkverkeer.


Belang voor de praktijk

Bovenstaande zaken geven weer dat er op dit moment veel speelt op het gebied van de loonheffingen. Er zijn veel actuele thema’s waar niet alleen de praktijk mee worstelt maar ook de overheid. Onze verwachting is dat er dit jaar nog de nodige veranderingen en wijzigingen zullen worden aangekondigd.

Wij houden u uiteraard op de hoogte. Voor u als werkgever is het van belang om op de hoogte te blijven van de verschillende thema’s zodat u kunt nagaan welke ontwikkelingen voor u relevant zijn en waar u wellicht al proactief op kunt acteren. Uiteraard kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn. Wij volgen de actualiteit op de voet en met onze ervaring in de praktijk kunnen wij u bijstaan met advies op maat.


Tot slot

Als u vragen of opmerkingen heeft, of als wij u behulpzaam kunnen zijn met bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met een van onze specialisten of uw vaste aanspreekpunt: Marjon van Ginhoven of Remco Bosma

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen