Vrijstelling voor kerken in de rioolheffing geoorloofd

28 september 2021

In onze laatste nieuwsbrief informeerden wij u nog over het standpunt van de Advocaat-Generaal IJzerman en een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam waarin geoordeeld was dat kerken niet vrijgesteld mochten worden van de rioolheffing. Maar zoals bekend moet men altijd wachten tot het laatste fluitsignaal heeft geklonken.

De Hoge Raad heeft op 6 augustus jl. geoordeeld dat de overwegingen van de gemeente voor de toepassing van een vrijstelling voor kerken (namelijk algemeen belang en openbaar toegankelijk) binnen de beleidsvrijheid valt van de gemeente tot het vaststellen van de tarieven rioolheffing.

Dit betekent dat de Hoge Raad – in tegenstelling tot de Advocaat-Generaal – nog altijd van mening blijft dat de rechter terughoudend moet toetsen of er sprake is van een willekeurige en onredelijke heffing, tenzij de overwegingen van elke redelijke grond ontbloot is. Dit is vanzelfsprekend goed nieuws voor gemeenten. Immers, op basis van dit arrest behoudt de gemeente onder voorwaarden en bij een gedegen onderbouwing, een grote mate van beleidsvrijheid op het gebied van de lokale belastingen.

Geen tijd om op de lauweren te rusten

Er lijkt nog wel een vraag open te staan, waarop de rechter vermoedelijk een antwoord zal moeten geven. De huizen van belanghebbende (een woningcorporatie) waren in deze procedure vanzelfsprekend niet openbaar toegankelijk (de rechtvaardigingsgrond). Hierdoor werd onder andere het gelijkheidsbeginsel niet geschonden. Maar zal het oordeel hetzelfde zijn wanneer bijvoorbeeld bibliotheken of cultuurhuizen een zelfde beroep op het gelijkheidsbeginsel zullen doen?

 

Alhoewel deze uitspraak voor een aantal gemeenten tot een grote opluchting leidt omdat dit niet tot een verplichte aanpassing van de verordening hoeft te leiden, willen wij gemeenten adviseren om juist dit moment aan te grijpen om de opzet van de verschillende belastingverordeningen te beoordelen.

  • Welke overwegingen liggen ten grondslag aan bijvoorbeeld belastingplicht, vrijstelling of teruggave?
  • Zijn deze overwegingen nog altijd legitiem of zijn er nieuwe omstandigheden die een nieuwe of aanvullende overweging vragen?
  • Is de verordening juridisch nog helemaal juist en volledig geformuleerd en onderbouwd?
  • Etc


Wij kunnen u helpen bij de beoordeling van uw verordeningen. Wilt u de kansen en de risico’s van uw verordeningen in kaart hebben? Fiscaliade voert een quick scan op al uw lokale belastingen en bespreekt deze met u zodat uw verordeningen klaar zijn voor de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *