Renseigneringsverplichting bij btw-verlegd

17 april 2024

In maart dit jaar heeft de Belastingdienst een nieuw standpunt ingenomen inzake de renseigneringsverplichting, ook wel de ‘Opgaaf UBD’ (Uitbetaalde Bedragen Derden) genoemd. Ook in situaties waarin sprake is van btw-verlegd moet u met terugwerkende kracht voor 2022 en 2023 de ‘Opgaaf UBD’ doen.

De ‘Opgaaf UBD’ gebruikt de Belastingdienst als contra-informatie om te controleren of belastingplichtigen alle inkomsten opgeeft die hij ontvangt voor het uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van diensten.  

Voor situaties waarin een zelfstandig ondernemer, die een eenmanszaak heeft (voor de UBD wordt deze ondernemer gelijkgesteld met een natuurlijk persoon) een factuur stuurt waar geen bedrag op staat aan te betalen btw (waaronder btw is € 0’of vrijgestelde btw) moet u de betalingen melden aan de Belastingdienst met de ‘Opgaaf UBD’. 

Er zijn inmiddels diverse vragen en antwoorden gepubliceerd over de ‘Opgaaf UBD’ en hoe het nu zit in verschillende btw-situaties. Een daarvan was de vraag of je nu wel of niet de ‘Opgaaf UBD’ moet indienen als er sprake is van een factuur waarop de btw-verleggingsregeling moet worden toegepast. De Belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat u ook voor die groep van ‘natuurlijke personen’ de betalingen moet opgeven. De vraag en antwoord zijn als volgt: 

Vraag 32. Toepassing verleggingsregeling (btw-verlegd)  
Als een opdrachtnemer gebruikmaakt van de verleggingsregeling, dan is hij in principe btw verschuldigd over de factuur, maar hij vermeldt geen btw op de factuur onder de vermelding van ‘btw verlegd’. De btw wordt dan in rekening gebracht door de afnemer. Is dit voor de regeling UBD aan te merken als een factuur met btw, zodat er geen UBD-opgaaf hoeft te worden gedaan? 

Antwoord 
Nee. Bij toepassing van de verleggingsregeling (btw verlegd) door de opdrachtnemer staat er geen bedrag aan btw op de factuur. De uitzondering geldt dan niet. U moet de uitbetaalde bedragen aanleveren. Op de factuur is namelijk geen bedrag aan btw vermeld zoals opgenomen in artikel 22a, tweede lid, onderdeel c, van de UBIB jo. artikel 35a, eerste lid, onderdeel j, van Wet OB 1968. 

Corrigeren 2022 en 2023

Deed u in 2022 en in 2023 een uitbetaling aan een natuurlijk persoon, waarbij op de factuur ‘btw-verlegd’ is, dan moet u deze betalingen alsnog renseigneren met de ‘Opgaaf UBD’. Er wordt geen uitstel verleend, u moet deze opgaven zo snel mogelijk indienen. Hiervoor kunt u de gegevens corrigeren op het Gegevensportaal van de Belastingdienst waar u de eerdere opgave indiende. 

Het gaat hier dus specifiek om betalingen aan ondernemers, die een eenmanszaak hebben (dit kunt u controleren op de site van de KvK) en waarbij ‘btw-verlegd’ is toegepast. Dus waarbij uw organisatie de btw heeft moeten opgeven en afdragen omdat dit van de ondernemer naar u is verlegd.  

Wellicht ten overvloede, ook facturen zonder btw, met € 0 aan btw, als de KOR wordt toegepast of bij verlegde btw, moet u de betalingen opgeven. Dit geldt nu dus ook als op de factuur ‘btw verlegd’ is opgenomen. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Aarzel dan niet en neem contact op met loonheffingen specialist Marjon van Ginhoven of Remco Bosma. 

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen