Maaltijdenforfait omhoog naar € 3,55 in 2023

7 december 2022

Ook een maaltijd op de werkplek kan belast loon vormen, waardoor u een bedrag ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling moet brengen. Het forfaitaire bedrag voor een niet zakelijke maaltijd op de werkplek gaat in 2023 omhoog.


Als een werknemer een niet-zakelijke maaltijd op de werkplek nuttigt, dan kan er sprake zijn van een te belasten voordeel. Bijvoorbeeld:
• De werknemer kan een maaltijd kopen in de bedrijfskantine en betaalt hiervoor netto een lagere eigen bijdrage dan het maaltijdenforfait;
• De werknemer krijgt een gratis maaltijd op de werkplek, denk aan een nieuwjaarsontbijt of een cateraar die een buffet verzorgt op de werkplek.


Om dan te bepalen of en zo ja voor welk bedrag er sprake is van een belast loonvoordeel, geldt het bedrag van het maaltijdenforfait. De afgelopen jaren was dit bedrag € 3,35 per maaltijd. Maar dat bedrag wordt met ingang van 2023 geïndexeerd naar € 3,55. 


Voor de volledigheid: voor een aantoonbaar meer dan bijkomstig zakelijke maaltijd, geldt onder de WKR een gerichte vrijstelling.


Tot slot

Wij merken in de praktijk dat de WKR nog steeds voor veel vragen zorgt. Deze vragen zijn niet alleen fiscaal inhoudelijk, maar zien ook vaak op inrichtingsvraagstukken. Hoe de WKR het beste georganiseerd en ingericht kan worden, is maatwerk. Wij hebben hier veel ervaring mee en denken graag met u mee.


Daarnaast is de WKR over het algemeen een zo te noemen key risk voor organisaties die bezig zijn met een traject doorontwikkeling horizontaal toezicht (DHT). DHT vereist dat u als organisatie uw fiscale risico’s in beeld hebt en deze aantoonbaar beheerst en monitort. Wij begeleiden momenteel veel (overheids)organisaties bij DHT trajecten. Mocht dit ook bij u spelen en hebt u vragen, neem dan gerust contact op.


Meer weten?

Neem contact op met één van onze LH/WNT specialisten Marjon van Ginhoven of Remco Bosma.

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen