De Werkkostenregeling (WKR) in 2023

26 oktober 2022

Zoals de meesten weten, is de WKR het fiscale stelsel dat van toepassing is op vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking stellingen door werkgevers aan medewerkers. De WKR is alweer bijna 8 jaar verplicht maar zorgt in de praktijk nog steeds voor veel vragen. In dit artikel gaan wij in op de wijzigen in de WKR per 2023.

 

De Werkkostenregeling (WKR) in 2023

Zoals elk jaar wijzigen er ook per 2023 weer enkele zaken in de WKR. In dit artikel lichten wij de wijzigingen per 2023 toe die van belang (kunnen) zijn voor werkgevers in de publieke sector. Op het moment van schrijven van dit artikel is het wetgevingsproces nog niet afgerond, wat betekent dat er mogelijk nog (beperkte) wijzigingen kunnen optreden.

 

Verhoging eerste schijf vrije ruimte WKR naar 3%

Om (vooral) het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen, heeft Staatssecretaris Van Rij van Financiën via de vierde nota van wijziging voorgesteld de vrije ruimte van de WKR in 2023 tijdelijk te verhogen naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom.

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de vrije ruimte van de WKR over de eerste  € 400.000 structureel wordt verhoogd met 0,22%-punt van 1,70% naar 1,92%. Voor 2023 wordt de vrije ruimte over de eerste schijf dus (wederom) eenmalig verder verhoogd naar 3% Dit levert een werkgever die meer dan

€ 400.000 aan loon uitbetaald een extra vrije ruimte op van € 4.320. Aanleiding voor deze verruiming was een motie om werkgevers extra ruimte te geven om medewerkers een extraatje te kunnen geven als tegemoetkoming in de hoge energielasten. Dat gaat met dit bedrag niet lukken, daarvoor zou de totale vrije ruimte naar 3% moeten. Maar daar is niet voor gekozen.

De vrije ruimte van de fiscale loonsom boven € 400.000 blijft 1,18% en bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt u als werkgever 80% eindheffing.

 

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

In 2022 kan de werkgever voor de kosten van vervoer een onbelaste vergoeding geven van maximaal € 0,19 per kilometer over de volledige reisafstand voor alle zakelijke kilometers die de werknemer aflegt met eigen vervoer. Voor deze vergoeding geldt een zogenoemde gerichte vrijstellingen onder de WKR wat betekent dat de vergoeding niet ten koste gaat van de vrije ruimte.

Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 te verhogen tot € 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 zal het maximum vervolgens verder worden verhoogd naar € 0,22 per kilometer.

 

Verhoging onbelaste thuiswerkvergoeding

Voor thuiswerken geldt in 2022 een gerichte vrijgestelde vergoeding per thuiswerkdag van € 2. Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat het bedrag van de gerichte vrijstelling voor de thuiswerkvergoeding per 2023 wordt verhoogd naar € 2,13 per (gedeeltelijke) thuiswerkdag.

Wellicht ten overvloede, deze verhoging is gebaseerd op schattingen over de hoogte van de inflatiecorrectie en houdt geen verband met de stijging van de werkelijke kosten van thuiswerken.

 

Tot slot

Wij merken in de praktijk dat de WKR nog steeds voor veel vragen zorgt. Deze vragen zijn niet alleen fiscaal inhoudelijk, maar zien ook vaak op inrichtingsvraagstukken. Hoe de WKR het beste georganiseerd en ingericht kan worden, is maatwerk. Wij hebben veel ervaring en denken graag met u mee.

Daarnaast is de WKR over het algemeen een zo te noemen key risks voor organisaties die bezig zijn met een traject doorontwikkeling horizontaal toezicht (DHT). DHT vereist dat u als organisatie uw fiscale risico’s in beeld hebt en deze aantoonbaar beheerst en monitort. Wij begeleiden momenteel veel (overheids)organisaties bij DHT trajecten. Mocht dit ook bij u spelen en hebt u vragen, neem dan gerust contact op met uw vaste aanspreekpunt of een van onze specialisten:

 

LH en WNT-specialist Remco.bosma@fiscaliade.nl of 06- 412 03 592

LH en WNT-specialist Marjon.van.ginhoven@fiscaliade.nl of 06- 820 12 150

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen