Kosten voor persoonsbeveiliging onder voorwaarden onbelast

6 september 2023

In de praktijk komt het voor dat medewerkers en ambtsdragers van overheidsinstellingen te maken krijgen met onveilige of bedreigende situaties. Onlangs heeft de Belastingdienst bevestigd dat onder voorwaarden kosten van persoonsbeveiliging onbelast zijn (gericht vrijgesteld onder de WKR).

Standpunt kennisgroep Belastingdienst

In de praktijk komt het regelmatig voor dat medewerkers of ambtsdragers van overheidsinstellingen gedurende de uitoefening van hun werkzaamheden te maken krijgen met bedreiging, agressie of geweld. Op grond van de verplichtingen die voor u als werkgever gelden, is het in beginsel uw verantwoordelijkheid passende maatregelen te nemen. Immers, het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om een fysiek en sociaal veilige werkomgeving te bieden.

De kennisgroep van de Belastingdienst heeft zich onlangs uitgelaten over de vraag of persoonsbeveiliging loon vormt en als dit het geval is, in hoeverre hier een gerichte vrijstelling voor geldt.

De conclusie luidt dat de persoonsbeveiliging loon (in natura) vormt en dat onder omstandigheden een gerichte vrijstelling van toepassing is onder de WKR. Het gaat dan specifiek om de vrijstelling voor voorzieningen gedurende werktijd voor zover die direct samenhangen met verplichtingen van de inhoudingsplichtige op grond van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo vrijstelling). Wat ons betreft een terechte conclusie. Dat betekent dat het oude standpunt dat alle kosten voor persoonsbeveiliging ten laste van de vrije ruimte komen, iets genuanceerder ligt.

Belang voor de praktijk

Afgelopen week kwam in het nieuws dat tientallen Tweede Kamerleden een vorm van beveiliging krijgen vanwege online of fysieke bedreigingen, of het risico daarop. Wij kunnen ons voorstellen dat dit bij lagere overheden ook het geval zal zijn en dat het daarom in bepaalde situaties nodig kan zijn om (tijdelijk) te zorgen voor persoonsbeveiliging van medewerkers tijdens werktijd, bijvoorbeeld tijdens een openbaar extern evenement.

In dat kader is dit kennisgroepstandpunt van belang omdat u als overheidswerkgever kosten voor persoonsbeveiliging tijdens werktijd onbelast kunt vergoeden of beveiliging als verstrekking kunt aanbieden.

Voor de praktijk signaleren wij de volgende aandachtspunten om de gerichte vrijstelling toe te kunnen passen:

  • Er moet sprake zijn van aantoonbare veiligheids- of gezondheidsrisico’s die verbonden zijn met de arbeid. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit een RI&E.
  • De medewerker is geen eigen bijdrage verschuldigd voor de beveiliging.
  • U als werkgever moet de vergoeding of verstrekking aanwijzen als eindheffingsloon onder de WKR, bijvoorbeeld in uw ‘’WKR aanwijslijst’’.

Tot slot, politieke ambtsdragers hebben op grond van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers onder voorwaarden reeds recht op een vergoeding van kosten voor preventieve beveiligingsmaatregelen ten behoeve van een veilige woonplek tot een bedrag van ten hoogste € 2.400,– inclusief btw. Indien dit bij u speelt, adviseren wij de fiscale gevolgen hiervan in beeld te brengen, ook dit kan voor de WKR gevolgen hebben.

De Rechtbank Gelderland oordeelde vorig jaar in een uitspraak dat beveiligingsmaatregelen aan het woonhuis die door de werkgever werden vergoed, wegens bedreigingen door een ex-klant, belast loon vormden. Dit was omdat de kosten niet waren aangewezen als eindheffingsloon onder de WKR. Want alleen dan kan gebruik worden gemaakt van gerichte vrijstellingen en de vrije ruimte. Ook hieruit blijkt het belang van een volledige en actuele ‘’WKR aanwijslijst’’.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Meer hierover weten? Aarzel dan niet en neem contact op met één van onze specialisten of uw vaste aanspreekpunt: Remco Bosma of Marjon van Ginhoven.

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen