Brief Ministerie VWS inzake Brede SPUK regeling en Btw-compensatie

11 augustus 2023

Op 8 augustus jl. heeft het Ministerie van VWS een brief verzonden over de Brede SPUK regeling in relatie tot de Btw-compensatie. In deze nieuwsflits lichten wij deze brief kort toe en wat dit betekent.

Brede SPUK

Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor de Brede SPUK. De Brede SPUK ziet op een uitkering op programma’s op het gebied van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026. Per gemeente is daartoe een bedrag vastgesteld. Het Ministerie past in beginsel ambtshalve 100% toe van het door de gemeente aangevraagde bedrag.

In de periode februari – maart 2023 heeft hiervoor de eerste aanvraagronde plaatsgevonden. De tweede aanvraagronde vindt plaats van 1 september tot en met 31 oktober 2023.

Verleningsbeschikking

In de verleningsbeschikking naar aanleiding van de aanvraag heeft het Ministerie aangegeven dat de verleende bedragen inclusief btw zijn. Dit is niet helemaal juist en het Ministerie tracht in deze toe te lichten waarom dit het geval is. In het kort komt het er op neer dat btw die ziet op projecten uit de Brede SPUK die compensabel zijn in het Btw-compensatiefonds niet onder de Brede Uitkering vallen. Deze btw mag niet in de uitkeringsaanvraag en verantwoording worden meegenomen en dient te worden teruggevorderd uit het Btw-compensatiefonds.

Wat betekent dit voor u?

Bovenstaande betekent dat het van belang is het volgende goed te controleren:

  • Hoe zijn de projecten die onder de Brede SPUK vallen gelabeld voor de btw?
  • Is in de aanvraag btw meegenomen die geclaimd is of zou kunnen worden geclaimd uit het Btw-compensatiefonds? Als dit het geval is, dan dient dit namelijk in de SPUK verantwoording te worden gecorrigeerd.
  • Is in de aanvraag btw meegenomen die teruggevorderd kan worden uit het Btw-compensatiefonds, maar nog niet is gedaan als gevolg van de Brede SPUK? Dan dient deze BCF claim alsnog te worden gedaan.

Meer informatie?

Heeft u over de administratieve verwerking van de btw in het kader van de Brede SPUK vragen? Aarzelt u dan niet contact op te nemen met Nikita Brameijer of Olga Menger.

 

Via deze link kunt u de brief openen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *