Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 nieuw kabinet vennootschapsbelasting

21 mei 2024

In het hoofdlijnenakkoord zoals door de vier formerende politieke partijen is gepresenteerd, zijn een aantal maatregelen opgenomen met betrekking tot de vennootschapsbelasting (hierna: Vpb). Hieronder zetten wij deze voor u op een rij. 

Verruiming renteaftrek

In het hoofdlijnenakkoord is gekozen voor een verruiming van de renteaftrekmogelijkheden binnen de Vpb door aanpassing van de zogeheten earningsstrippingmaatregel. Deze bepaling zorgt voor het in aftrek beperken van rentelasten voor instellingen met meer dan € 1 miljoen rentelasten. De maximale renteaftrek van 20% wordt aangepast naar 25% van de gecorrigeerde winst (tot 2022 was deze nog 30%), hetgeen meer in lijn zou liggen met het Europese gemiddelde. De bedoeling van de partijen is dat het percentage per 1 januari 2025 wordt aangepast.

Deze generieke maatregel is ingevoerd in 2019 en is in eerste instantie bedoeld geweest voor met name internationale partijen (voortkomend uit ATAD), maar geldt ook voor gemeenten die belaste activiteiten hebben met een hoge rentelast.

Het effect hiervan is dat een beperkt aantal grotere belastingplichtigen iets meer rente van hun winst kunnen aftrekken als zij voldoende winst behalen. Hierdoor betalen een beperkt aantal belastingplichtigen iets minder Vpb. De excessieve Vpb druk, inhoudende dat bepaalde gemeenten meer Vpb betalen door de renteaftrekbeperking dan dat zij winst behalen, blijft in stand.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, klik dan hier voor ons eerdere nieuwsbericht hierover of neem contact op met één van onze Vpb-specialisten.

Arjan Nijboer
Specialist Vennootschapsbelasting
Expert DHT/TCF en lokale heffingen
Marian Roberti

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen