Doelgroepverklaring afgegeven door gemeente doorsturen naar UWV

7 september 2023

De Belastingdienst heeft een besloten forum voor salarisadministrateurs. Hierin kwam naar aanleiding van een vraag naar voren dat niet alle gemeenten een afgegeven doelgroepverklaring naar het UWV doorsturen. En dat is jammer, want werkgevers missen zo het loonkostenvoordeel, een tegemoetkoming op grond van de Wet Tegemoetkomingen loondomein (Wtl).  

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen die vaak lastig aan een baan komen uit één van de volgende doelgroepen:

• oudere werknemers met een uitkering

• werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

• werknemers met een arbeidsbeperking

Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden. Meer informatie over het LKV is na te lezen in het Kennisdocument Wtl.

 

Doelgroepverklaring aanvragen binnen 3 maanden na indiensttreden

De werknemer moet de doelgroepverklaring LKV binnen 3 maanden na indiensttreding of herplaatsing aanvragen. Deze aanvraag vindt in de meeste gevallen plaats bij UWV. 

Een werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen. Een werknemer kan ook de werkgever machtigen om een doelgroepverklaring namens de werknemer aan te vragen. 

Doelgroepverklaring aanvragen bij de gemeente

Als de werknemer een uitkering kreeg van de gemeente op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ én 56 jaar of ouder is, dan moet de doelgroepverklaring LKV worden aangevraagd in de woongemeente van de werknemer. 

Let dus op! Gemeenten mogen geen doelgroepverklaringen voor de LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden afgeven. Ook niet als het een werknemer betreft met een gemeentelijke uitkering (bijstand, IOAW of IOAZ). Dit doet het UWV. 

Doelgroepverklaring LKV nodig om LKV aan te vragen

Om het LKV te kunnen krijgen heeft de werkgever een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de werknemer nodig. Deze doelgroepverklaring moet binnen 3 maanden nadat een dienstverband is begonnen, worden aangevraagd.

Als een doelgroepverklaring door de gemeente wordt afgegeven, dan moet de gemeente dit doorgeven aan UWV. Zodat UWV hier rekening mee kan houden bij het afgeven van de LKV beschikking.

Gezien de doelgroep en de stimulerende werking die van het LKV uitgaat, adviseren wij gemeenten om intern voor de zekerheid na te vragen of de afgegeven doelgroepverklaringen doorgestuurd worden naar het UWV.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Meer hierover weten? Aarzel dan niet en neem contact op met één van onze specialisten of uw vaste aanspreekpunt: Marjon van Ginhoven of Remco Bosma. 

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen