Voorstel aanpassingen in de energiebelasting

19 september 2023

Naar aanleiding van amendementen is het voorstel om per 1 januari 2024 de schijven in de energiebelasting voor elektriciteit en gas aan te passen. Per 1 januari 2024 is (nog) geen tariefsaanpassing beoogd.

Aanpassing tariefschijven in de energiebelasting

De energiebelasting kent vier schijven. 

De tarieven in die schijven zijn degressief. Dat wil zeggen dat het belastingtarief afneemt naarmate het verbruik toeneemt. Ingevolge amendementen Grinwis c.s. worden de eerste schijven opgeknipt per 1 januari 2024. Daardoor kent de energiebelasting vanaf dat moment vijf schijven. De tarieven in de nieuwe eerste en tweede schijven gas en elektriciteit zijn in de amendementen gelijk gehouden. 

Uit de toelichting op de amendementen blijkt dat het de bedoeling is van de indieners om vanaf het Belastingplan 2024 de mogelijkheid te hebben om “desgewenst met name huishoudens veel gerichter dan tot op heden mogelijk was tegemoet te komen via het tarief van de energiebelasting”. Dat betekent concreet dat de tarieven in de nieuwe eerste schijven per 1 januari 2024 moeten kunnen worden verlaagd. (zie onderstaande tabel uit het belastingplan 2024).

Aanpassing toepassing energiebelasting blokverwarming en berekening teruggave verzoeken

De aanpassing van de tariefschijven leidt eveneens tot wijziging van de energiebelasting voor blokverwarming (collectieve voorziening) en de eventuele teruggaveverzoeken.

Actualiseren van duurzame warmtebronnen

Het kabinet stelt voor om de opsomming van duurzame warmtebronnen van de zogenoemde stadsverwarmingsregeling in de energiebelasting te actualiseren door deze aan te vullen met installaties die grotendeels gebruikmaken van aquathermie, een lucht-water-warmtepomp, gasvormige biomassa of een elektrische boiler. Voor deze installaties geldt, net als voor de duurzame warmtebronnen in de huidige opsomming, dat ze kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de warmtevoorziening. Door de toevoeging wordt voorkomen dat het aardgas dat wordt gebruikt in de hulpketels bij deze duurzame verwarmingsbronnen wordt belast tegen een hoger tarief in de energiebelasting.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met: Fiscaliade, afdeling lokale belasting Olga Menger

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen