Coördinatie uitvoering fiscale steekproef

5 juli 2023

De fiscale steekproef wordt steeds vaker gebruikt als beheersmaatregel om de fiscale positie te monitoren en te werken aan het interne fiscale bewustzijn. Daarnaast is het een belangrijke bouwsteen voor de doorontwikkeling horizontaal toezicht (hierna: DHT), maar ook om bewustwording te creëren binnen de organisatie. We introduceren graag aan u het nieuwe interne contactpunt van Fiscaliade voor de fiscale steekproef.

Om de fiscale risico’s te beheersen zijn beheersmaatregelen nodig. Om de fiscale positie te monitoren en te leren van eventuele fouten kiezen steeds meer organisaties voor de inrichting van een fiscale steekproef. Voor de Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht dient een organisatie zelf de werking van de fiscale beheersmaatregelen te monitoren. Een belangrijke bouwsteen van deze monitoring is voor de Belastingdienst ook de fiscale steekproef. De fiscale steekproef is echter niet alleen inzetbaar en waardevol voor organisaties welke in het DHT-traject zitten, maar ook voor organisaties welke meer fiscale bewustwording willen creëren.

Fiscaliade beschikt over een team met veel ervaring en deskundigheid met betrekking tot de fiscale steekproef. Hierbij wordt er een data-analyse uitgevoerd op de auditfile van de administratie, een inhoudelijke controle uitgevoerd op de getrokken steken en gecontroleerd wat dit betekent voor de inrichting van de fiscale aspecten binnen de financiële administratie. Omdat steeds meer gemeenten gebruik maken van de mogelijkheden om samen te werken aan de fiscale steekproef willen wij dit proces beter coördineren.

Vanaf de steekproef over Q2 2023 wordt de uitvraag aan de betrokkenen gedaan vanaf het volgende emailadres: steekproef@fiscaliade.nl. Hiermee zorgen we ervoor dat de uitvraag voor de stukken ten behoeve van de fiscale steekproef vanaf één centraal punt komt en uw organisatie ook altijd bij dit centrale punt terecht kan voor vragen met betrekking tot de fiscale steekproef. Hierdoor kunnen wij makkelijker samen de ontwikkelingen monitoren en u sneller helpen. Voor de rest zal er niks veranderen en kunt u bij vragen uiteraard ook gewoon contact opnemen met uw vaste contactpersoon binnen Fiscaliade. Wilt u meer weten over de fiscale steekproef of zou u ook een fiscale steekproef willen inrichten? Neem dan even contact op met uw contactpersoon.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de fiscale steekproef of zou u ook een fiscale steekproef willen inrichten? Neem dan contact op met Marian Roberti of Melanie Helffrich.

Marian Roberti
Melanie Helffrich

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *