Besluit over vergoedingen en verstrekkingen loonheffingen geactualiseerd

8 september 2022

De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit over wanneer vergoedingen en verstrekkingen belast loon vormen geactualiseerd. In dit nieuwe besluit zijn een aantal verduidelijkingen en beleidsstandpunten opgenomen die gevolgen kunnen hebben voor de wijze waarop u de werkkostenregeling (WKR) toepast in uw organisatie.

 

Wat is er nieuw of verduidelijkt?


Het beleidsbesluit is vooral een formele vastlegging van beleid dat ook al in het handboek loonheffingen was gepubliceerd door de Belastingdienst. Hieronder een korte opsomming van enkele relevante aandachtspunten voor de praktijk:

 • Voor een gerichte vrijstelling gaat de Belastingdienst er vanuit dat u de kosten hebt aangewezen als eindheffingsloon voor zover aan de voorwaarden voor een gerichte vrijstelling is voldaan. Dit geldt ook wanneer een grensbedrag geldt, zoals de netto reiskostenvergoeding voor € 0,19 (2022) per kilometer .
 • De kleine geschenkenregeling is verduidelijkt met voorbeelden:
  • Een bosje bloemen voor een werknemer bij een verjaardag wordt specifiek benoemd als persoonlijke attentie. Dit betekent dat een dergelijke bos bloemen van maximaal € 25 (incl. btw) geen loon vormt.
   Let op: een zelfde bosje bloemen op de eerste werkdag van een werknemer is wel belast (komt ten laste van de vrije ruimte), dit betreft geen persoonlijke attentie omdat de werknemer-werkgever relatie voorop staat.
  • Er zijn nog enkele voorbeelden gegeven van niet persoonlijke attenties aan werknemers, zoals een kerstpakket en een chocoladeletter in het kader van het sinterklaasfeest. Dit zijn volgens het besluit attenties die niet gericht zijn op de persoon, maar op de werknemer en daardoor geen persoonlijke attenties. De kosten hiervan komen e ten laste van de vrije ruimte.
  • Voor de kleine geschenkenvrijstelling van maximaal € 25 (inclusief btw) voor een persoonlijke attentie, tellen de bezorgkosten niet mee als deze apart zijn gespecificeerd op de factuur. Gaat u over deze grens heen, dan is de Belastingdienst van mening dat voor het gehele bedrag sprake is van belast loon en komen ook de bezorgkosten ten laste van de vrije ruimte. Dit laatste standpunt staat dan weer helaas niet in dit beleidsbesluit, maar is door de Belastingdienst kenbaar gemaakt op een besloten forum.

 

Tot slot

Als u vragen of opmerkingen heeft of graag met ons samen wil zorgen voor een efficiënte inrichting van de renseigneringsplicht in uw organisatie, neem dan contact op met uw vaste aanspreekpunt of een van onze specialisten:

– LH en WNT-specialist Remco.bosma@fiscaliade.nl of 06- 412 03 592

– LH en WNT-specialist Marjon.van.ginhoven@fiscaliade.nl of 06- 820 12 150

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *