Bezorgkosten zorgen voor kopzorgen

25 augustus 2021

In de praktijk hanteert de Belastingdienst op dit moment twee verschillende maatstaven als het gaat om bezorgkosten en de gevolgen voor de werkkostenregeling (WKR):

  • Bezorgkosten voor een bos bloemen. Deze tellen niet mee als waarde van de bloemen (geen loon). Dit is expliciet opgenomen in het Handboek Loonheffingen.
  • Recent heeft de Belastingdienst op een besloten forum voor salarisadministrateurs, een handreiking geplaatst dat de verzendkosten voor een online borrelpakket wel meetellen als waarde van het pakket (wel loon). In deze handreiking staat de volgende tekst:


28 juni 2021

Een werkgever houdt een online borrel. De werknemers krijgen een borrelpakket met hapjes en drankjes thuisgestuurd. In deze handreiking leest u wat de gevolgen voor de werkkostenregeling zijn.

Het borrelpakket is loon in natura voor de werknemers. Als de werkgever het borrelpakket aanwijst als eindheffingsloon, valt het onder de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd. Het borrelpakket valt niet onder een gerichte vrijstelling. Ook is geen nihilwaardering van toepassing.


Nihilwaardering

De nihilwaardering voor consumpties op de werkplek is niet van toepassing op het borrelpakket dat de werknemer thuis nuttigt. De werkplek thuis voldoet namelijk niet aan het begrip werkplek. Hierop geldt 1 uitzondering.


Werkplek

De werkruimte thuis is alleen een werkplek als werkgever en werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De ruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning: de woning heeft bijvoorbeeld een eigen opgang en eigen sanitair.
  • De werkgever heeft met de werknemer een zakelijke huurovereenkomst, waardoor alleen de werkgever over de ruimte beschikt.
  • De werknemer werkt in die ruimte.

Als aan alle 3 de voorwaarden wordt voldaan, is de werkruimte thuis een werkplek voor de werknemer. Er geldt dan een nihilwaardering voor het borrelpakket.


Verzendkosten borrelpakket

De verzendkosten van het borrelpakket zijn onderdeel van de waarde van het pakket. De waarde van het borrelpakket inclusief verzendkosten komt ten laste van de vrije ruimte als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon.


Voorbeeld

Een werkgever verzendt een borrelpakket naar zijn werknemers. De kosten per pakket zijn € 15 en de verzendkosten zijn € 2.
Het loon in natura per werknemer bedraagt € 17. De werkgever kan dit ook aanwijzen als eindheffingsloon. Er komt dan een bedrag van € 17 ten laste van de vrije ruimte. Er geldt geen gerichte vrijstelling of nihilwaardering voor het borrelpakket.


Wat ons betreft is het fiscaal nog maar zeer de vraag of de verzendkosten, de waarde van het borrelpakket verhogen (‘’loon vormen’’), waar dit bij een bos bloemen niet het geval is. Door de pakketten naar de werknemers toe te laten sturen, bespaart de werkgever zich in feite de moeite om zelf de pakketten te bezorgen. Het feit dat de werkgever zich deze moeite bespaart en ook de kosten, hebben naar mening van de Belastingdienst bij de bloemen -naar wij begrijpen- tot gevolg dat de bezorgkosten bedrijfskosten zijn voor de werkgever (geen loon), en niet de waarde van het loon in natura van de bloemen verhogen. Bij het borrelpakket is de Belastingdienst zo lijkt een andere mening toegedaan; een borrelpakket zou wel meer waard worden door deze bij de medewerker thuis te laten bezorgen. 

Tot slot

De Belastingdienst heeft recentelijk op een aantal punten haar standpunten moeten herzien, denk aan:

  • 8% vakantietoeslag bij de diensttijduitkering (25 of 40 jaar) telt als onderdeel van het IKB wel mee als het vrijgestelde loon over een maand;
  • Bij een gedeeltelijke vergoeding voor internet op de thuiswerkplek geldt ook een gerichte vrijstelling;
  • De gerichte vrijstelling voor Arbo voorzieningen geldt ook indien een werknemer een eigen bijdrage betaalt die ziet op de wens van de medewerker voor een luxere versie.


We sluiten dan ook niet uit dat het standpunt dat de bezorgkosten de waarde van loon in natura zoals het borrelpakket verhoogt, wellicht wijzigt. Tot die tijd is bovenstaande vraag en antwoord echter wel de mening van de Belastingdienst en het standpunt dat u in de praktijk kunt verwachten. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen