Wijzigingen Loonheffingen per 2024

19 september 2023

Ook dit jaar zijn er weer een aantal wijzigingen aangekondigd op het gebied van de loonheffingen voor volgend jaar.

Vorig jaar waren er al een aantal wijzigingen aangekondigd die voor overheidswerkgevers relevant (kunnen) zijn. Voor 2024 gaat het om de volgende punten:

  • Vrije ruimte 2024 tarief eerste schijf van 3% naar 1,92%. Daarboven blijft deze 1,18%.
  • Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2024 naar € 0,23 per kilometer.
  • Gerichte vrijstelling voor openbaar vervoer abonnementen en voordeelurenkaarten. 

Vrije ruimte WKR in 2024

De vrije ruimte wordt berekend als een percentage over de totale loonsom van een werkgever (tenzij loon uit vroegere dienstbetrekking > 10%, dan alleen over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking).

Het percentage van de vrije ruimte van de WKR wordt met ingang van 1 januari 2024 verlaagd van 3% naar 1,92%. Met de thans voorgestelde vormgeving en formulering daarvan in de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) hoeft bij een toekomstige aanpassing van het percentage van de eerste schijf van de vrije ruimte van de werkkostenregeling geen aanpassing van het maximumbedrag meer plaats te vinden in de Wet LB.

Verhoging gerichte vrijstelling voor reiskostenvergoeding naar € 0,23 per zakelijke kilometer

De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte vrijstelling in de loonbelasting. Op basis van deze vrijstelling kan een werkgever aan werknemers een maximaal bedrag per kilometer belastingvrij vergoeden voor zakelijke kilometers, inclusief woon-werkkilometers, zonder dat de werknemer hierover loonbelasting hoeft te betalen of de werkgever het moet toerekenen aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Dit bedrag is in 2023 € 0,21 en wordt met ingang van 2024 verhoogd naar € 0,23 per kilometer. 

Er is geen wettelijke verplichting om de reiskosten (tot het maximale bedrag) te vergoeden. Dit wordt bepaald door afspraken tussen werkgever en werknemer of en tegen welke hoogte de reiskosten worden vergoed of als bestedingsdoel is opgenomen in een IKB-/cafetariaregeling . 

NB. De voorgestelde verhoging van het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,23 per zakelijke kilometer geldt voor werknemers in de loonheffing, maar wordt eveneens voorgesteld voor de aftrekbaarheid van de reiskosten van IB-ondernemers en resultaatgenieters waar het gaat om het gebruikmaken van een vervoermiddel dat behoort tot het privévermogen.

Gerichte vrijstelling voor openbaar vervoerabonnement en voordeelurenkaarten in de loonheffingen

Informatie over de nieuwe gerichte vrijstelling voor openbaar vervoer abonnementen leest u in dit nieuwsbericht .

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Meer hierover weten? Aarzel dan niet en neem contact op met één van onze specialisten of uw vaste aanspreekpunt: Marjon van Ginhoven of Remco Bosma. 

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen