Werknemer, tenzij? Nieuwe oplossing voor Wet DBA?

21 april 2021

Externe inhuur vindt bij nagenoeg alle organisaties plaats. Hoe u bij inhuur van een zelfstandig ondernemer zonder personeel (zzp’er) kunt voorkomen dat een arbeidsrelatie door de Belastingdienst als een (verkapt) dienstverband wordt aangemerkt, is al decennialang een probleem. Dat heeft alles te maken met de vraag wanneer is er nu sprake van een gezagsverhouding, en daarmee een dienstbetrekking. 

Ook de politiek is al vele jaren op zoek naar een oplossing van dit probleem om de praktijk duidelijkheid te verschaffen en tevens schijnzelfstandigheid terug te dringen. Van zelfstandigheidsverklaringen, naar een VAR-eerste spoor, vervolgens een VAR-tweede spoor, de Beschikking Geen Loonheffingen, de modelovereenkomsten en nu de Webmodule (met inmiddels de tweede variant met vragen en weging van antwoorden, die op dit moment getest wordt in de praktijk), wordt er in een brief van 10 februari 2021 aan de Tweede Kamer voor de toekomst weer een mogelijke nieuwe variant voorgesteld. De variant die daar genoemd wordt, en in lijn is met een voorstel uit het rapport van de Commissie Regulering van Werk uit 2020, is: ‘’iedereen is werknemer, tenzij’’. Er wordt zelfs al een voorstel opgenomen voor een wetsartikel:

“Iedere werkende die voor een ander tegen beloning gedurende zekere tijd arbeid verricht, wordt vermoed deze arbeid te verrichten krachtens arbeidsovereenkomst tenzij aangetoond wordt dat de werkende geen werknemer is”

De “tenzij” benadering kent volgens dit voorstel een drietal specifieke criteria, die cumulatief van toepassing moeten zijn:

  • Hij die arbeid verricht, verricht die arbeid zonder toezicht en zonder instructies van de ander, zowel op grond van de overeenkomst krachtens welke de arbeid wordt verricht als in feite;
  • Hij die arbeid verricht, verricht werkzaamheden die buiten de gewoonlijk door de onderneming van de werkgever verrichte werkzaamheden vallen;
  • Hij die arbeid verricht, houdt zich gewoonlijk bezig met een onafhankelijk begonnen vak, beroep of bedrijf van dezelfde aard als dat waarmee de verrichte arbeid te maken heeft. 

Of dit wetsvoorstel de eindstreep gaat halen, en in welke aangepaste vorm is nog afwachten. Dit wordt een van de punten waar het nieuwe kabinet zich over zal mogen gaan buigen. Overigens wordt ook al in de Kamerbrief aangegeven dat aan dit voorstel mogelijk (Europeesrechtelijke) bezwaren kleven. 

Wat nu met de Webmodule?

In de brief aan de Tweede Kamer wordt aangegeven dat de Webmodule bijdraagt aan het maken van onderscheid tussen werken binnen dienstbetrekking (werknemers) en buiten dienstbetrekking (zelfstandig ondernemer). Er loopt nu een pilot over het gebruik van deze Webmodule, en ook wij zetten het beoordelingskader van de Webmodule in de praktijk vaak in als een van de beheersmaatregelen bij het inrichten of fiscaal optimaliseren van inhuurprocessen om risico’s zoveel als mogelijk in te schatten en uit te sluiten.  

Meer weten?

Wilt u weten hoe ook uw organisatie het risico bij inhuur zoveel als mogelijk kan beheersen en uitsluiten? En of de beheersmaatregelen die u heeft ingeregeld voldoende zijn om dit risico voor nu in de grip te hebben en tevens flexibel te zijn om bij een nieuwe variant deze eenvoudig te kunnen implementeren? Neem gerust contact op met uw vaste aanspreekpunt of één van onze specialisten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *