Notitie lokale heffingen van de Comissie BBV

21 april 2021

Medio april heeft de Commissie BBV een Notitie lokale heffingen gepresenteerd. Deze notitie geeft inzicht hoe de paragraaf lokale heffingen in de begroting dient te worden opgebouwd en geeft inzicht in de toerekening van de kosten. In dit artikel gaan we hier verder op in. 

Inleiding Notitie Lokale heffingen 2021

De notitie lokale heffingen van de Commissie BBV 2021 is opgesteld naar aanleiding van jurisprudentie en aanscherpingen van wetgeving. Het doel van de notitie is inzicht te bieden aan raadsleden en meer specifiek duiding te geven aan vakspecialisten op het gebied van lokale heffingen. De notitie ziet niet alleen op gemeenten, maar ook op provincies. De notitie ziet niet op waterschappen.

Vanaf 2016 moet in de paragraaf lokale heffingen van de begroting en verslaggeving de berekeningswijze van de verschillende tarieven worden toegelicht. Tevens moet de aansluiting met de in de programma’s opgenomen cijfers en de mate van kostendekkendheid per onderdeel van de verordening – en mogelijke kruissubsidiering tussen lokale heffingen worden weergegeven.

In de notitie is rekening gehouden met de wetgeving, de eerder opgestelde notitie over riolering (2014) en alle gepubliceerde antwoorden over lokale heffingen tot 1 januari 2021. Met de publicatie van de notitie Lokale heffingen in 2021 worden de voorgaande notitie Riolering en gepubliceerde antwoorden ingetrokken.

Stellige uitspraken en aanbevelingen

In de notitie worden stellige uitspraken en aanbevelingen opgenomen. Uit de notitie blijkt dat met stellige uitspraken de Commissie een interpretatie van de regelgeving geeft die leidend is. Dit betekent dat verwacht wordt door de Commissie BBV dat stellige uitspraken en de interpretatie worden gevolgd. Indien u toch voor een afwijkende interpretatie kiest dan moet u dit expliciet motiveren en kenbaar maken bij de begroting en de jaarstukken. 


Aanbevelingen gaan weliswaar niet zover dat de Commissie BBV er vanuit gaat dat deze gevolgd worden, maar de commissie BBV raadt gemeenten aan deze aanbevelingen op te volgen in het kader van de eenduidigheid en financiële positie (transparantie).

De stellige uitspraken zien met name op de toepassing van de overhead en een juiste toepassing van artikel 44 BBV. De aanbevelingen van de Commissie BBV kunnen grotendeels worden aangeduid als procesvoorstellen om beslissingen, inzicht toetsing en vastlegging te borgen.

Wilt u de gehele notitie inzien? Klikt u dan hier

Wat kan Fiscaliade voor u betekenen?

Wij adviseren u te beoordelen wat de impact van deze notitie is op de huidige systematiek van de paragraaf lokale heffingen in de begroting en welke impact de stellige uitspraken en aanbevelingen voor u kunnen hebben. Uiteraard kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn.


Daarnaast ontslaat het handelen conform de BBV u niet van de verplichting om de kostenonderbouwing fiscaal te toetsen. Immers, wat als een last ter zake kan worden aangemerkt voor de kostendekking is een fiscale zaak. In het BBV kunnen regels staan die fiscaal (voor de kostenonderbouwing) als niet verenigbaar worden bezien. Wij kunnen voor u uw kostenonderbouwing van de tarieven nader toetsen of deze voldoet aan wet- en regelgeving en of de toegerekende kosten op grond van wet- en regelgeving volledig is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *