Rapport herziening provinciaal belastinggebied

2 juni 2021

Op 15 april jl. heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een rapport gepresenteerd over de herziening van het provinciaal belastinggebied. Wat staat er in dit rapport? En wat betekent dit voor provincies?

Aandachtspunten

In de jaren tachtig is het provinciaal belastinggebied ingesteld. De belangrijkste pijler hierin is de motorrijtuigenbelasting (MRB). Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen (elektrisch rijden en mogelijk kilometerheffing) is het van belang het provinciaal belastinggebied herzien. De aanpassing van het provinciaal belastinggebied zal na 2025 plaatsvinden.

Toekomst

Het rapport is een inventarisatie van mogelijke toekomstige heffingen die kunnen leiden tot een alternatief belastinggebied vanuit verschillende invalshoeken. Deze varianten zijn onderzocht op een aantal noodzakelijke criteria waaronder:

  • Toekomstbestendigheid 
  • Brede grondslag
  • Opbrengstcapaciteit
  • Stabiliteit


Daarbij zijn de volgende heffingen onderzocht:

  • Ingezetenenheffing
  • Vestigingsheffing
  • Voertuigenbelasting
  • Provinciale OZZ
  • Toeristenbelasting
  • Opcenten kilometerheffing


Het al dan niet herzien van het provinciaal belastinggebied leidt dat tot een aanpassing van de belastingcapaciteit van provincies. In het rapport wordt aangegeven dat meestal de belastingcapaciteit ongelijk is verdeeld over de provincies. Daarom zal er een inkomstenverevening nodig zijn in het provinciefonds (naast kostenverevening).

Vervolg

In het rapport zijn aanbevelingen gegeven op welke terreinen vervolgonderzoek noodzakelijk is zodra het kabinet hier definitieve politieke besluiten in heeft genomen.

 

Bekijk het rapport hier >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *