Prinsjesdag

29 september 2021

Nu de hoedjes weer zijn afgezet is er zicht gekomen op de nieuwe belastingmaatregelen. In dit artikel hebben wij de maatregelen met de meeste raakvlakken voor de overheidssector voor u op een rij gezet.

Belastingmaatregelen

Heel spannend was het vandaag niet bij de presentatie van de miljoenennota. Veel plannen waren vooraf al gelekt en daarbij is demissionair. Daardoor werden geen grote verrassingen verwacht in het belastingplan. Uiteraard zijn er wel een aantal wijzigingen aangekondigd. Daarom hebben wij in dit artikel de belastingmaatregelen 2022 op een rij gezet. In onze andere artikelen lichten wij de ontwikkelingen met de meeste raakvlakken voor de overheidssector voor u uit. Hieronder treft u de lijst aan van alle maatregelen.

Belastingplan 2022

 • Inkomensbeleid (nieuw)
 • Aanpassing cap in de bijtelling voor emissievrije personenauto’s (nieuw)
 • Verhogen steunpercentages in de Milieu-investeringsaftrek (nieuw)
 • Vrijstelling voor Subsidie vaste lasten en
 • Subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen
 • Uitzondering fiscaal partnerbegrip voor toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Verlengen geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups met een jaar (nieuw)
 • Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
 • Tijdelijke verruiming vrije ruimte (COVID-19)
 • Temporele beperking verrekening voorheffingen met de Vennootschapsbelasting (Sofina)
 • Vrijstelling van overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding (nieuw)
 • Verduidelijkingen en technische wijzigingen overdrachtsbelasting
 • Aanpassen CO2-schijfgrenzen en de schijftarieven voor personenauto’s en de CO2-grens en tarief voor de dieseltoeslag voor personenauto’s
 • Uitbreiding overgangsrecht Postcoderoosregeling
 • Aanpassen verlaagd tarief walstroom
 • Aanpassen energiebelasting ter voorkoming dubbele belasting bij batterijopslag

Bekijk hier het Belastingplan 2022

Overige fiscale maatregelen

 • Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden
 • Verduidelijken berekeningswijze jaarlijkse herijking van rendementspercentages box 3
 • Reparatiewetgeving Wet aanpassing box 3
 • Maandelijkse gegevenslevering kinderopvangorganisaties
 • Delegatiebepaling ondersteuning toeslaggerechtigden (nieuw)
 • Vereenvoudigen en verduidelijken systematiek S&O-afdrachtvermindering
 • Verrekenvolgorde bij CFC-maatregel (nieuw)
 • Aanpassen verwerking negatieve btw-melding
 • Verduidelijken Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen in relatie tot gebruik van de weg
 • Verduidelijken samenloop nihiltarief en vrijstelling aardgas.


Bekijk hier de overige fiscale maatregelen


Wetsvoorstel Belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen

Lees hier welke maatregelen worden genomen in dit wetsvoorstel.

Wetsvoorstel Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten
Lees hier welke maatregelen worden genomen in dit wetsvoorstel.

Wetsvoorstel Delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen (nieuw)
Lees hier welke maatregelen worden genomen in dit wetsvoorstel.

Wetsvoorstel Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijks wijzigen bedragen heffingsverminderingen
Lees hier welke maatregelen worden genomen in dit wetsvoorstel

Dido Westrik
Specialist Vennootschapsbelasting (grondbedrijven), Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *