Aanpassing verliesverrekening Vpb per 1 januari 2022

29 september 2021

Zoals eerder aangekondigd bij de Nota van Wijziging van het vorige Belastingplan, zal in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2022 de termijn en wijze van de voorwaartse verliesverrekening wijzigen. Dit nieuwe regime zal voor alle nog voorwaarts verrekenbare verliezen per 1 januari 2022 gaan gelden. Hiermee richt deze regelgeving zich dus niet alleen op nieuwe verliezen, maar ook op de nog aanwezige verrekenbare verliezen uit de oudere jaren voor 2022.

De spelregels rondom de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting veranderen opnieuw. Per 1 januari 2020 was de voorwaartse verrekeningstermijn beperkt tot 6 jaar. Vanaf 1 januari 2022 vervalt deze voorwaartse verrekeningstermijn geheel en zijn verliezen dus onbeperkt in de tijd voorwaarts verrekenbaar. De achterwaartse verrekeningstermijn blijft wel bestaan en bedraagt een jaar.


Tegenover de onbeperkte verrekeningsmogelijkheid staat dat de verliezen slechts voor 50% verrekenbaar zijn voor zover de belastbare winst de € 1 miljoen overstijgt. Dit betekent dat als de belastbare winst

€ 1 miljoen of lager is, de belastingplichtige in de vennootschapsbelasting verliezen altijd volledig kan verrekenen. Is de winst hoger dan 1 miljoen dan is het bedrag boven € 1 miljoen volledig verrekenbaar en alles boven de € 1 miljoen voor 50%. De niet verrekende verliezen blijven daarmee wel staan voor latere jaren. Dit vormt met name een risico voor verbonden partijen van gemeenten die bijvoorbeeld een grondexploitatie exploiteren en geen perspectief meer hebben voor verdere toekomstige winsten.

Arjan Nijboer
Specialist Vennootschapsbelasting
Expert DHT/TCF en lokale heffingen
Dido Westrik
Specialist Vennootschapsbelasting (grondbedrijven), Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen