Openbaar maken standpunten kennisgroep

25 april 2023

Binnen de Belastingdienst kunnen medewerkers voor fiscaal inhoudelijk vragen, die lastig te beantwoorden zijn, terecht bij kennisgroepen. Mede naar aanleiding van een aantal verzoeken in het kader van de Wet Open Overheid (WOO), heeft de staatssecretaris van Financiën besloten dat het wenselijk is als de Belastingdienst, om transparant te zijn en te worden, de interne standpunten van de kennisgroepen openbaar maken op een nieuwe website van de Belastingdienst.

Vanaf 1 april, zijn de eerste standpunten van kennisgroepen gepubliceerd op de website: kennisgroepen.belastingdienst.nl

Per belastingsoort, worden hier vragen en antwoorden gepubliceerd. Bij het lezen hiervan moet u overigens wel alert blijven om bepaalde fiscale nuances hier goed uit te kunnen halen. Ook is er vaak sprake van specifieke feiten en omstandigheden waardoor standpunten niet zomaar één op één overgenomen kunnen worden naar uw situatie.

Een belangrijke publicatie voor de loonheffingen ziet bijvoorbeeld op de gepubliceerde vraag en antwoord over de aanscherping van de ARBO-vrijstelling met ingang van het jaar 2022. In dit standpunt wordt de mening van de Belastingdienst verduidelijkt dat de gerichte vrijstelling alleen nog maar geldt voor voorzieningen die de werkgever aanbiedt die direct samenhangen met de wettelijke verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (bestrijden of voorkomen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s). Biedt u als werkgever vrijblijvend cursussen aan alle medewerkers aan zoals bijvoorbeeld: mindfulness, balans werk en privé, meditatie en psychologische zorg, dan geldt hiervoor in beginsel geen gerichte vrijstelling. Ook niet als er reden is om dit aan te bieden ter voorkoming van beroepsziektes zoals: stress, burn-out of RSI. Het kan dan maar zo zijn dat deze kosten ten laste van de vrije ruimte moeten komen, tenzij je de cursussen op de werkplek aanbiedt en gebruik kunt maken van de nihilwaardering.

Meer weten?

Neem dan contact op met één van onze specialisten of uw vaste aanspreekpunt: Marjon van Ginhoven of Remco Bosma

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen