Actualiteiten onroerende zaak belasting

10 februari 2023

Overheidsregelgeving Corona leidt tot vernietiging OZB aanslag gebruik bioscoop

In een procedure voor de Rechtbank is geoordeeld dat de OZB als tijdstipbelasting ertoe kan leiden dat als op 1 januari van een belastingjaar het object niet gebruikt kan worden als gevolg van overheidsregelgeving en er geen sprake is van alternatief gebruik, dit kan leiden tot een vernietiging van de aanslag OZB voor gebruik. De Rechtbank oordeelt in deze uitspraak dat de onroerende zaak weliswaar ter beschikking stond van eiseres, maar niet was toegankelijk voor het publiek en kon daardoor ook niet geëxploiteerd worden als bioscoop. Er was naar de mening van de Rechtbank geen sprake van metterdaad bevredigen van eigen behoefte, zoals de Hoge Raad vereist.

Wij wijzen erop dat deze situaties sterk afhankelijk zijn van feiten en omstandigheden.

Meer weten?

Wilt u meer weten of deze procedure of de impact van Corona op de WOZ waarde of OZB, of wanneer er sprake is van gebruik voor de OZB? Neemt u dan contact op met: Fiscaliade, afdeling lokale belasting, Olga Menger

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *