Nieuwjaarstips voor de Vennootschapsbelasting

29 december 2021

2022 staat voor de deur. Om het nieuwe (fiscale) jaar goed te beginnen, presenteren wij hierbij enkele tips en aandachtspunten voor de overheidspraktijk die betrekking hebben op de Vennootschapsbelasting (hierna: Vpb). Deze selectie is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie (2021).

1. De nieuwe VSO afval omvat niet alleen de actualisatie van de 1% op afvalstromen maar nu ook een opslag voor 5% voor ophalen van niet-huishoudelijk afval in de huishoudelijke afvalroute.

Een deel van de gemeenten haalt in haar huishoudelijke afvalronde ook afval op bij een aantal licht-bedrijfsmatige gebruikers. Denk hierbij aan afval ophalen bij scholen, buurthuizen of winkels in het centrum. Voor de wet kwalificeert dit niet als huishoudelijk afval. Het toerekenen van kosten is complex, omdat deze opgaan in de huishoudelijke afvalroute. In deze situatie is in de VSO afval opgenomen dat een fictieve winstopslag van 5% in de Vpb aangifte moet worden opgenomen voor de in rekening gebrachte afvalrechten bij deze afnemers.  

2. Vergeet niet om de Quick Scan en de winsttoetsen weer te updaten.

Jaarlijks moet worden vastgesteld of de gemeente belastingplichtige activiteiten heeft die opgenomen moeten worden in de aangifte Vpb. In dit kader is het van belang om ook over boekjaar 2021 wederom vast te stellen of dit het geval is.

Voor het grondbedrijf kan dit gedaan worden met behulp van de Quick Scan grondbedrijven. Het kan ook raadzaam zijn om als vennootschapsbelastingplichtig grondbedrijf vast te stellen of de conclusie dat sprake is van vennootschapsbelastingplicht nog steeds actueel is. 

3. Beoordeel niet alleen de grondexploitaties maar beoordeel ook de overige grondverkopen (bijvoorbeeld vanuit de MVA).

Er is steeds meer discussie over de vennootschapsbelastingplicht bij overige grondverkopen. Een eenvoudige grondverkoop zal niet snel tot vennootschapsbelastingplicht leiden. Grondverkopen waar echter ook een (beperkte) transformatie heeft plaatsgevonden of gaat plaatsvinden kunnen wel tot discussie leiden. Het is daarom van belang om bij de grondverkopen te beoordelen of arbeid is verricht of verricht gaat worden, die een meerwaarde tot gevolg heeft om de Vpb-positie in kaart te hebben van de grondpositie die is verkocht. 

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem dan gerust contact op met één van onze Vpb-specialisten. 

Dido Westrik
Specialist Vennootschapsbelasting (grondbedrijven), Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen