Laatste update loonheffingen 2024

30 januari 2024

Eind 2023 zijn er nog enkele wijzigingen gepubliceerd, die wij nog niet in de eerdere nieuwsberichten hebben vermeld. In dit nieuwsbericht geven wij een korte update. 

Indexatie vrijwilligers uurvergoedingen

Naast de indexatie van de maximale maandvergoeding (€ 210 per 2024) en totaal jaarbedrag (€ 2.100 per 2024) is ook na vele jaren het bedrag van de maximale uurvergoeding die een vrijwilliger mag ontvangen, verhoogd. 

Voor 2024 is sprake van een vrijwilliger die niet beroepsmatig arbeid verricht indien de uurvergoeding (naast de hierboven genoemde normbedragen):

  • Maximaal € 5,50 is voor een vrijwilliger van 21 jaar of ouder;
  • Maximaal € 3,25 per uur voor vrijwilligers die jonger zijn dan 21.

Indexatie maaltijdenforfait

Voor een maaltijd die op de werkplek is genuttigd, geldt voor de loonheffingen:

  1. Een gerichte vrijstelling indien sprake is van een zakelijke maaltijd, zoals bijvoorbeeld een maaltijd bij overwerk.
  2. Indien geen sprake is van een zakelijke maaltijd, dan geldt een maximale waarde als belast loon voor een maaltijd op de werkplek van € 3,90 in 2024. Voor maaltijden die genuttigd zijn in 2023 gold een maximale waarde van € 3,55.

Wellicht ten overvloede merken wij op dat wat door de organisatie als een zakelijke maaltijd wordt aangemerkt, voor de Belastingdienst niet altijd als zakelijk wordt gezien. Zorg ervoor dat u bij toepassing van een gerichte vrijstelling de zakelijkheid kunt onderbouwen (agenda, notulen, uitnodigingen et cetera). De bewijslast hiervoor ligt bij u als werkgever.

Indexatie thuiswerkvergoeding

Met ingang van 2024 geldt een gerichte vrijstelling van € 2,35 per thuiswerkdag (in 2023 was dit € 2,15). Deze thuiswerkvergoeding is bedoeld als tegemoetkoming aan de werknemer voor de extra kosten die de werknemer heeft als deze thuiswerkt, zoals:

  • elektriciteit;
  • verwarming;
  • koffie & thee;
  • toiletpapier.

Naast de thuiswerkvergoeding kan een werkgever onder voorwaarden ook nog belastingvrij op declaratiebasis een vergoeding geven voor internetkosten (mits voldaan wordt aan het noodzakelijkheidscriterium) en Arbo-voorzieningen (mits deze verplicht zijn op grond van de Arbowetgeving en de werknemer geen eigen bijdrage betaalt). 

Indexatie reiskostenvergoeding

De gerichte vrijstelling voor woon-werkverkeer en dienstreizen is per 1 januari 2024 verhoogd naar € 0,23 per kilometer. Als een werknemer in 2023 een onvoorwaardelijk recht had op de reiskostenvergoeding van ten minste € 0,23, en deze vergoeding wordt in 2024 uitbetaald, dan geldt hiervoor een gerichte vrijstelling van € 0,23 per kilometer. 

Loonbelastingtabellen & alleenstaande-ouderenkorting

Vanaf 2024 kan een werknemer/uitkeringsgerechtigde ervoor kiezen om de alleenstaande ouderenkorting door uw organisatie toe te laten passen. Hiertoe is een apart verzoek nodig van de werknemer, want dit moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden, bijvoorbeeld met het model “Opgaaf gegevens voor de loonheffingen”. Dit model is in de 2024 versie hierop aangepast.

Meer weten?

Neem dan contact op met één van onze loonheffingen specialisten Marjon van Ginhoven of Remco Bosma. of uw vaste aanspreekpunt. 

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen