Invoering omgevingswet opnieuw uitgesteld

23 februari 2022

Op 1 februari jl. heeft de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er meer tijd genomen moet worden om de Omgevingswet in te voeren. De Minister heeft twee nieuwe data genoemd voor de invoering: 1 oktober 2022 of 1 januari 2023.

Dit biedt de ruimte aan gemeenten om de invoering van de Omgevingswet verder goed voor te bereiden. Dit is ook belangrijk en noodzakelijk. Er zullen verschillende keuzes gemaakt moeten worden door de gemeente hoe om te gaan met het omgevingsbeleid. De gemeenten hebben hierin veel keuzevrijheid. Zo kunnen er algemene regels opgesteld worden, meldingsplichten worden opgelegd en vergunningsplicht worden ingevoerd. Tevens verandert er voor de bouwactiviteit veel omdat er een onderscheid gemaakt wordt tussen een bouwtechnisch en ruimtelijk deel. Een deel daarvan is vergunningsvrij. Ook is het mogelijk om voor milieubelastende activiteiten leges in rekening te gaan brengen.

 

Deze keuzes hebben ook direct impact op de eventueel in rekening te brengen leges. Zo is het mogelijk dat er nieuwe belastbare feiten ontstaan, belastbare feiten wijzigen en verdwijnen. Ook zal de kostenonderbouwing van de legesverordening kunnen veranderen. Dit betekent dat vanaf nu de tijd genomen moet worden om samen met uw omgevingsdienst of afdeling ruimtelijke ordening en vergunningen in kaart te brengen welke wijzigingen er zullen zijn in het huidige beleid van de gemeente. 

 

De VNG heeft op 23 februari jl. op haar website een aangepast werkmodel verordening leges 2022 opgenomen waarin uitgangspunten zijn opgenomen in verband met de Omgevingswet. Het aangepaste model ziet op uitgangspunten als gevolg van voortschrijdend inzicht en geeft een inzicht van de mogelijkheden van milieu leges.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u een praktische vertaalslag maken van invoering Omgevingswet naar de Verordening leges? Wij kunnen u daarbij helpen door samen met u in kaart te brengen welke keuzes gemaakt moeten worden, welke gevolgen dat heeft voor de legesverordening en door dit te verwerken in de nieuw op te stellen verordening leges. Zowel op de beleidsmatige keuzes die gemaakt moeten worden als in de uitvoering kunnen wij u daarin assisteren.

Meer weten?

Neem dan contact op met onze omgevingswetspecialist Olga Menger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *