Aanpassing procesregeling belastingkamers Gerechtshoven

1 maart 2022

De Procesregeling belastingkamers Gerechtshoven is per 1 maart 2022 aangepast. De aanpassing hangt samen met de mogelijkheid tot digitaal te gaan procederen. 

Aanleiding

De Procesregeling belastingkamers Gerechtshoven is per 1 maart 2022 aangepast. De aanpassing hangt samen met de mogelijkheid tot digitaal procederen. Hiermee wordt het mogelijk om digitaal stukken in te dienen in rijksbelastingprocedures bij het gerechtshof. Dit is op dit moment al mogelijk voor burgers. Met de aanpassing is het niet alleen mogelijk dat het gerechtshof stukken ontvangt, maar het gerechtshof kan ook stukken aan partijen ter beschikking stellen.

Daarnaast wordt digitaal procederen mogelijk voor bedrijven en instellingen. Daarvoor dienen bedrijven en instellingen via een webportal in te loggen en aan te geven dat zij digitaal wensen de procederen. Voor het inloggen is een DigiD, eHerkenning of de advocatenpas noodzakelijk. Hiermee kan een partij in zijn belastingprocedure niet alleen digitaal stukken versturen, maar kan hij ook zien welke stukken van de andere partij en het gerechtshof zelf aan het digitale dossier zijn toegevoegd.

Deze regeling is met ingang van 1 maart 2022 in werking getreden. De Procesregeling belastingkamers gerechtshoven 2014 vervalt met ingang van deze datum. Het Procesreglement bestuursrecht 2017 is per die datum tevens niet meer van toepassing op zaken die onder deze regeling vallen. 

Klik op deze link om de gehele procesregeling te lezen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over procederen bij gerechtelijke instanties? Neem dan contact op met onze omgevingswetspecialist Olga Menger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *