Gemeenteraadsverkiezingen en fiscaliteit

8 maart 2022

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats. Voor gemeenten en politieke partijen een uitdagende tijd waarin veel moet gebeuren en georganiseerd moet worden. Wist u dat er omtrent de verkiezingen ook fiscale aandachtspunten zijn? In dit artikel gaan wij kort in op enkele fiscale aandachtspunten voor stembureauleden en (aankomende) raadsleden. 

Stembureauleden en vergoedingen

Het is gebruikelijk dat gemeenten stembureauleden een (beperkte) vergoeding betalen en/of zorgen voor maaltijden en consumpties gedurende de verkiezingen. Stembureauleden zijn in de praktijk vaak burgers (derden) maar kunnen ook ambtenaren (werknemers) van de gemeente zijn. 

Een interessante vraag is hoe de betaalde vergoedingen en verstrekkingen aan stembureauleden fiscaal behandeld moeten worden: als vrijwilligersvergoeding, belaste inkomsten waarvoor de renseigneringsverplichting geldt, of mogelijk als loon indien sprake is van een ambtenaar van de gemeente? 

 

Afhankelijk van de hoogte van de vergoeding is mogelijk de vrijwilligersregeling van toepassing waardoor de vergoedingen en verstrekkingen onbelast zijn. In de praktijk wordt echter in lang niet alle gevallen aan de voorwaarden van de vrijwilligersregeling voldaan, waardoor de (onbelaste) vrijwilligersvergoeding niet toegepast kan worden. Fiscaal is dan sprake van belaste inkomsten voor de stembureauleden. In dat geval geldt fiscaal als uitgangspunt dat de vergoedingen en verstrekkingen aan stembureauleden door de gemeente meegenomen moeten worden in de zogenoemde renseigneringsverplichting (nieuw per 2022). Voor ambtenaren (werknemers) van de gemeente die als stembureaulid werkzaam zijn, kan fiscaal mogelijk sprake zijn van loon uit dienstbetrekking. Het is raadzaam de fiscale gevolgen tijdig in kaart te brengen.

Raadsleden en opting-in

Na de verkiezingen zullen er weer nieuwe raadsleden (en commissieleden) worden geïnstalleerd. Raadsleden zijn niet in dienstbetrekking bij de gemeente en zijn fiscaal geen werknemers omdat er geen gezagsverhouding is met de gemeente. De vergoedingen en tegemoetkomingen die raadsleden ontvangen, zijn fiscaal wel inkomsten waarover het raadslid belasting en de bijdrage Zvw is verschuldigd in de inkomstenbelasting. Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeente de uitbetaalde (bruto) vergoedingen jaarlijks via de renseigneringverplichting doorgeeft aan de Belastingdienst. Het raadslid kan in zijn/haar aangifte inkomstenbelasting eventuele persoonlijke aftrekposten verwerken.

 

De gemeente en het raadslid kunnen er samen voor kiezen de opting-inregeling toe te passen. Dit kan door middel van het gezamenlijk indienen van een opting-in verklaring bij de Belastingdienst. Hiermee wordt gekozen voor (fictief) werknemerschap. Bij opting-in wordt over de bruto uitbetaalde raadsvergoeding door de gemeente loonheffing en de bijdrage Zvw ingehouden, het netto bedrag hiervan wordt samen met de netto onkostenvergoeding uitgekeerd aan het raadslid. Deze inhouding van loonheffing werkt direct door naar de inkomstenbelasting van het raadslid. Voordeel van opting-in regeling voor het raadslid is dat de gemeente gebruik kan maken van de vrije vergoedingen en verstrekkingen onder de werkkostenregeling en zo de onkostenvergoeding netto kan uitbetalen. Wordt de vrije ruimte bij de gemeente hierdoor overschreden dan is de gemeente hierover 80% eindheffing verschuldigd. Het is belangrijk de opting-in regeling goed in te richten in de salarisadministratie zodat de gemeente op een juiste wijze aangifte loonheffingen doet. Wij adviseren uw (aankomende) raadsleden vooraf te informeren over de keuze zodat zijn een weloverwogen afweging kunnen maken. 

Meer weten?

Fiscaliade heeft reeds veel organisaties bijgestaan bij het inrichten van de salarisadministratie en de processen rondom indiensttreding, de renseigneringsverplichting en de opting-in regeling. Neem contact op met loonheffingenspecialisten Marjon van Ginhoven via 088-374 5508 of Remco Bosma via 088 374 5504. Zij denken graag met u mee om ook voor u (fiscaal) de meest optimale situatie te realiseren.

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen