Fiscaliade en Key2Control verkennen samenwerking voor begeleiding klanten naar een nieuw convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst (DHT)

5 april 2022

Vanaf 1 januari 2023 is een nieuw convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst van toepassing: de doorontwikkeling horizontaal toezicht (DHT). Alle bestaande convenanten zijn per die datum vervallen. Fiscaliade en Key2Control zijn gestart met een verkenning tot samenwerking op het gebied van de vastlegging van het Tax Control Framework (TCF). Fiscaliade vanuit haar inhoudelijke fiscale expertise en Key2Control vanuit haar software expertise.

 

Door de bundeling van fiscaal inhoudelijke kennis en ervaring in DHT trajecten enerzijds en softwareoplossingen voor interne beheersing in de cloud anderzijds, kan dit tot een vruchtbare meerwaarde leiden voor gemeenten. Met de gezamenlijke oplossing wordt invulling gegeven aan de hogere eisen die de Belastingdienst stelt in DHT trajecten. Deze aanpak versterkt ook de uitvoeringskwaliteit van de fiscale organisatie. De organisatie verandert hiermee qua aanpak; van controle achteraf naar beheersing vóóraf. Zo ontstaat er ruimte voor optimalisering en een doorlopende cyclus van procesverbetering.

 

Om in aanmerking te komen voor een nieuw individueel DHT-convenant is het van belang dat er een aantoonbaar werkend systeem is van interne beheersing, interne monitoring en externe controle (TCF). De Belastingdienst stemt de mate van toezicht af op de kwaliteit van de interne beheersing en de interne en externe controle. Daarnaast dient de organisatie periodiek haar self-assessment te herhalen en met de Belastingdienst te bespreken. Al deze wijzigingen vragen om de nodige aanpassingen binnen een organisatie. Dat is waar Fiscaliade en Key2Control vanuit hun eigen expertise in een gezamenlijk initiatief optimaal bij kunnen ondersteunen

 

Fiscaliade is dé expert in fiscale advisering aan publiekrechtelijke organisaties en ondersteunt decentrale overheden met het opzetten, implementeren en borgen van een Tax Control Framework en eventueel het sluiten van een convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst. Het team van betrokken en bevlogen fiscalisten van Fiscaliade levert adviesdiensten op strategisch, tactisch en operationeel niveau en zijn daarbij veelal de fiscale rechterhand van zowel de fiscaal betrokken medewerkers als leidinggevenden en directie in het TCF-traject en daarbuiten.

 

Key2Control ondersteunt organisaties met software oplossingen voor interne beheersing in de cloud, zowel functioneel als inhoudelijk. Met de software kunnen organisaties hun interne beheersingsprocessen managen op het gebied van kwaliteit-, risico- en auditmanagement. Organisaties zijn dankzij de Key2Control software aantoonbaar ‘in control’ op hun bedrijfsprocessen.

 

Nikita Brameijer, vennoot van Fiscaliade: “ Deze verkenning in samenwerking biedt kansen om onze fiscale analyse en uitwerking van het TCF vast te leggen in een software omgeving. De software omgeving biedt goede mogelijkheden om fiscale processtappen van het TCF te automatiseren en op te laten gaan in het bredere vraagstuk over integrale risicobeheersing.”

 

Arie Hartog, directeur van Key2Control: “Dankzij de samenwerking met Fiscaliade, kunnen organisaties snel beschikken over een volwassen en professionele fiscale organisatie. Daarmee krijgen organisaties de aanzienlijke fiscale risico’s in beeld en kunnen ze deze beheersen.”

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fiscaliade (088 374 55 00) of met Key2Control (085 076 15 15).

Dido Westrik
Specialist Vennootschapsbelasting (grondbedrijven), Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *