Digitaal procederen bij gerechtshoven

1 februari 2023

Op Rechtspraak.nl is gepubliceerd dat vanaf 30 januari 2023 burgers, organisaties en juridische bijstand (advocaten, belastingadviseurs) bij alle gerechtshoven digitaal kunnen procederen in rijksbelastingzaken. Dit is overeenkomstig de werkwijze die ook bij de Hoge Raad wordt toegepast. Wellicht ten overvloede merken wij op dat dit alleen voor gerechtshoven geldt en nog niet voor de Rechtbanken.

E-herkenning

Om via het webportaal ‘Mijn rechtspraak’ digitaal te kunnen procederen dient een burger te beschikken over Digid en organisaties of vertegenwoordigers over een e-herkenning of advocatenpas. Vanzelfsprekend heeft Fiscaliade een e-herkenning zodat wij voor u makkelijk een eventuele procedure kunnen verzorgen.

Wellicht ten overvloede merken wij op dat het nu ook al mogelijk is om digitaal een beroepsschrift met stukken in te dienen, maar door het digitaal procederen zal het Hof ook digitaal communiceren. Digitaal procederen is snel en eenvoudig en het zorgt ervoor dat er altijd een actueel overzicht is van de ingediende stukken. Digitaal procederen is vooralsnog vrijwillig, maar zal op termijn verplicht worden.


Tot slot

Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met één van onze specialisten of uw vaste aanspreekpunt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen