Actualiteiten parkeerbelasting

10 februari 2023

Bekijk hier alle relevante jurisprudentie op het gebied van parkeerbelasting: 

  1. 14 naheffingsaanslagen zijn in strijd met het evenredigheidsbeginsel
    Lees hier meer >> 
  2. Defecte parkeerautomaten ontslaat de belastingplichtige niet van zijn verplichting om parkeerbelastingparkeerbelasting te voldoen
    Lees hier meer >> 

1. 14 naheffingsaanslagen zijn in strijd met het evenredigheidsbeginsel

Belanghebbende verkeerde in de veronderstelling dat hij met zijn parkeervergunning ook aan de weg met onevennummers mocht parkeren. Dit was niet het geval en bleek ook niet uit overlegde informatie bij verkrijging vergunning en website.

De heffingsambtenaar heeft binnen 2 weken 14 naheffingsaanslagen opgelegd. Belanghebbende vindt dit onevenredig omdat hij pas iets aan de situatie kon doen nadat hij de eerste aanslag heeft ontvangen. De Rechtbank overweegt dat de heffingsambtenaar weliswaar de naheffingsaanslagen mocht opleggen en dat er geen wettelijke bepaling dit beperkt. Echter na de rechtbank komt de opeenstapeling zo ten nadele van belanghebbende dat dit het zorgvuldige handelen dat van een bestuursorgaan mag worden verwacht overschrijdt. Het opleggen van een reeks naheffingsaanslagen staat dan niet meer in verhouding met het doel van de heffing van parkeerbelasting, namelijk parkeerregulering.

2. Defecte parkeerautomaten ontslaat de belastingplichtige niet van zijn verplichting om parkeerbelasting te voldoen

In de nabije omgeving van de auto van belastingplichtige zijn twee parkeerautomaten defect dan wel buiten gebruik. De belastingplichtige is van mening dat hij alles er aan heeft gedaan te betalen. Het Hof is van mening dat het feit dat de twee parkeerautomaten defect/buiten gebruik zijn hem niet ontslaat van zijn verplichting om parkeerbelasting te voldoen. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

Het Hof stelt dat belastingplichtige de verschuldigde parkeerbelasting op een andere manier had kunnen voldoen, via een parkeerapp of per pin bij een andere automaat. Ook had hij ervoor kunnen kiezen om bij een andere automaat te parkeren. De gevolgen van de keuze om de parkeerbelasting helemaal niet te voldoen, zijn voor rekening van belastingplichtige.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze procedure of over de parkeerbelasting? Neemt u dan contact op met: Fiscaliade, afdeling lokale belasting, Olga Menger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen