Actualiteiten parkeerbelasting – editie 2

28 maart 2023

De naheffing van dagtarief is niet in strijd met de Parkeerbelasting artikel 234 Gemeentewet

Een belanghebbende parkeerde voor 1 uur in het stadscentrum. Op deze plek kan alleen een dagvergunning worden verkregen. Deze kost € 30. Belanghebbende voldoet parkeerbelasting, maar voor een andere zone. Deze kosten zijn € 3,20 per uur. De heffingsambtenaar legt een naheffingsaanslag van € 30 op en vermeerdert deze met € 61 aan kosten. Belanghebbende is van mening dat de heffingsambtenaar te veel heeft nageheven, te weten een hele dag in plaats van een uur.

Het Gerechtshof ’s-Gravenhage oordeelt dat de naheffingsaanslag niet in strijd is met art. 234 lid 3 Gemw, aangezien de heffingsambtenaar niet meer dan één uur parkeerbelasting heeft nageheven. De naheffing is opgelegd naar het tarief van € 30 per 60 minuten, met een maximum van € 30 per 24 uur. Een dergelijk tarief van € 30 per dag of per dagdeel is geoorloofd, gelet op de vrijheid die gemeenten hebben bij het bepalen van hun parkeertarieven. Daarbij speelt mee dat de gemeente met haar tariefstelling de bedoeling heeft parkeren door niet-bewoners (en hun bezoekers) in dit gebied te ontmoedigen. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (artikel 81 RO).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze procedure of over de parkeerbelasting? Neemt u dan contact op met: Fiscaliade, afdeling lokale belasting, Olga Menger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen